Mentoreilta käytännön apua kansainvälisten opiskelijoiden työnhakuun

Helsinki Education and Research Area – HERA:n ja VALOA-hankkeen koordinoima mentorointiohjelma 2012–2013 tarjosi 28 mentoriparille mahdollisuuden kehittää työmarkkinatietoisuuttaan ja kansainvälisiä verkostojaan. Mentorointiohjelma pohjautuu kanadalaisen Toronto Region Immigrant Employment Councilin (TRIEC) toteuttamaan malliin, jonka puitteissa mentorointi on todettu tehokkaimmaksi tavaksi vaikuttaa työnantajien asenteisiin kansainvälisten osaajien rekrytoinnin suhteen.

Mentori Sinikka Teikari (AAC Global) kuvaili kokemustaan ohjelmasta:

”Len kanssa olemme jo hyviä kavereita eli meidän polkumme eivät tästä erkane. Mentorointi on hyvä tapa auttaa näitä nuoria ulkomaalaisia eli kiitos siitä teille! Ja tietenkin minun kannaltani aina kun pääsee uusiin tilanteisiin uusien ihmisten kanssa niin siinä kasvaa itsekin.”

Ohjelman avulla mentorit pääsivät jakamaan arvokasta kokemustaan työelämästä ja auttavat opiskelijaa ymmärtämään paremmin paikallista yritys- tai organisaatiokulttuuria. Samalla mentorit kehittivät omia vuorovaikutustaitojaan, vahvistivat kulttuurienvälistä viestintäosaamistaan ja kehittyivät mentoroinnissa käytännön kokemuksen kautta.

Kaikki ohjelmassa mukana olleet mentorit olivat valmiita suosittelemaan mentorointia joko erinomaisena tai kiitettävänä. Uuden oppiminen ja erilaisten näkökulmien tiedostaminen nousivat voimakkaasti esiin mentoreilta saadusta palautteesta. Kansainväliset opiskelijat korostivat saamaansa tietoutta suomalaisista työmarkkinoista, sekä itseluottamusta, joka kasvoi mentorointiohjelman aikana. Myös verkostoituminen ja kielitaidon parantaminen nousivat esiin. Osa opiskelijoista työllistyi ohjelman aikana saatuaan itsetuntemuksen ja ohjauksen lisäksi käytännön apua työnhakuun. Opiskelijat korostivat vahvasti oman aktiivisuuden merkitystä.

Mentoreita tuli ohjelmaan mukaan monipuolisesti sekä yritysmaailmasta että järjestökentältä. Opiskelijat puolestaan olivat muuttaneet Suomeen 17:stä eri maasta, ja opiskelivat kymmenessä eri korkeakoulussa pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä. Mentoriparien keskinäisten noin viiden tapaamiskerran lisäksi ohjelman puitteissa järjestettiin erilliset orientaatiotapaamiset mentoreille ja opiskelijoille, ja kaikki parit kokoontuivat yhteen alku-, väli- ja lopputapaamisiin. Ohjelma alkoi lokakuun alussa 2012 ja päättyi huhtikuussa 2013.

Helsinki Education and Research Area (HERA) on Helsingin laajan metropolialueen yliopistojen (4) ja ammattikorkeakoulujen (8) muodostama konsortio, jossa korkeakoulut osallistuvat alueelliseen kehittämiseen 2008-2013. Toiminnalla kehitetään korkeakoulujen edellytyksiä rekrytoida kansainvälisiä opiskelijoita ja henkilöstöä sekä vahvistetaan Helsingin metropolialueen brandia yhteistyössä seudullisten ja muiden toimijoiden kanssa. Mentorointiohjelmassa oli  mukaan 10 HERA-korkeakoulua (Aalto-yliopisto, Hanken, Helsingin yliopisto, Arcada, DIAK, HAAGA-HELIA, HAMK, LAMK, Laurea ja Metropolia).

Lisätietoja:

Aino Jones, Helsingin yliopisto, HERA / urapalvelut
aino.mt.jones(at)helsinki.fi