Mikä on BeGlobal -kampanja?

BeGlobal kampanjan tarkoituksena on rohkaista työnantajia löytämään korkeakouluista kansainvälisiä asiantuntijoita organisaatioihinsa jatkuvasti voimistuvilla globaaleilla markkinoilla.

Kansainväliset opiskelijat ovat Suomelle merkittävä voimavara, jota tulee hyödyntää nykyistä laajemmin. Kampanja osoittaa, miten paljon mahdollisuuksia kansainväliset 
osaajat tarjoavat työnantajille ja miten monia yhteistyötapoja korkeakouluista löytyy. Kampanja tuo myös esille menestystarinoita yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteistyöstä, korkeakoulujen kansainvälisiä ohjelmia sekä työnantajille suunnattuja konkreettisia apuvälineitä kansainvälisten osaajien palkkaamisessa.


BeGlobal -kampanjan tuottanut VALOA-hanke on päättynyt 30.9.2012. BeGlobal verkkosivusto jatkaa kansainvälisten opiskelijoiden tukemista edelleen.

BeGlobal on Helsingin yliopiston koordinoiman VALOA-hankkeen toteuttama kampanja työnantajille. ESR-osarahoitteinen hanke edistää ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä suomalaisille työmarkkinoille. VALOA edesauttaa työnantajien ja korkeakoulujen yhteistyötä ja verkostojen syntymistä sekä rohkaisee työnantajia tarttumaan kansainvälisten opiskelijoiden tuomiin mahdollisuuksiin.

................................................................................................................................................

What is the BeGlobal campaign?

The BeGlobal -campaign will encourage Finnish employers to find new possibilities and expertise from universities. Multicultural talent should be better exploited by Finnish employers who stand to benefit by internationalising their personnel.The campaign will show different kind of cooperation possibilities and intresting success stories from Finnish companies.Campaign will also give concrete tools and forms of action and guidance for employers and universities so that expertise will be retained in Finland. Also the campaign will help Finnish universities build bridges with employers and enhance the services and training they provide for foreign students.

The BeGlobal campaign was produced by the VALOA-project, which ended on September 30, 2013. The BeGlobal website will continue to support international students.

BeGlobal is VALOA-project's campaign for the employers.VALOA-project promotes the employability of international degree students studying in Finnish universities in the Finnish job market.The VALOA project is partly funded by the EU’s European Social Fund, and co-ordinated by the University of Helsinki.

 

............................................................................................................................................................