Digitaalinen viestintäyritys tarvitsee kansainvälisiä opiskelijoita

Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään erikoistunut ohjelmistoyritys, joka sijaitsee Oulussa. Samuli Tursas, Koodiviidakko Oy:n toimitusjohtaja kertoo, että yritys on jatkuvasti kasvava teknologiayritys, jolla on tarvetta rekrytoida lisää työntekijöitä. Tursas kertoo yrityksen olevan tällä hetkellä nopeimmin kasvava teknologiayritys Oulun seudulla. Vuoden 2012 alussa taloon on tullut jo kolme uutta työntekijää.

 

Koodiviidakko Oy on tehnyt paljon projekteja ulkomaisille asiakkaille. Kansainvälistyminen on ollut suunnitelmissa jo pitkään, joten kansainvälisille opiskelijoille on ollut tarvetta jo reilun vuoden ajan.

”Meillä on ollut tarvetta saada kansainvälistä ilmapiiriä myös tänne meidän toimistoomme, ja siksi kansainvälisten opiskelijoiden työpanos on ollut tärkeä.”

Osaavia kansainvälisiä työntekijöitä löytyy korkeakouluyhteistyöprojektien kautta

Koodiviidakko Oy:ssa on nykyisin myös muutamia työntekijöitä, jotka ovat alunperin olleet yrityksessä opiskelijaprojektin kautta. Samuli kannustaa kaikkia yrityksiä rohkaistumaan, jotka harkitsevat kansainvälisten opiskelijoiden ottamista yrityksiinsä.

”Harjoittelu tai projektityö on yritykselle turvallinen tapa testata kansainvälisten opiskelijoiden osaamista. Kun he ovat näyttäneet kykynsä korkeakouluyhteistyöprojekteissa ja yritys on päässyt tutustumaan opiskelijaan, on rekrytointi varmemmalla pohjalla. Rohkeasti vain yhteistyötä rakentamaan, niin pienestäkin projektista voi kasvaa pitkäaikainen kansainvälinen yhteys.”

Koodiviidakossa työntekijöiltä vaaditaan runsaasti viestinnän alan osaamista. Myös yhteistyö- ja organisointikyvyt ovat tärkeitä. Kansainvälisiltä opiskelijoilta löytyy tätä kaikkea.

”Kun opiskelija tulee ulkomailta asti Suomeen opiskelemaan, se kertoo jo paljon hänen motivaatiostaan työskennellä täällä. Kansainväliset opiskelijat ovat ahkeria ja heillä on kova näyttämisen halu. Ja kun he ovat yhteistyökykyisiä ja tulevat toimeen yrityksemme työntekijöiden kanssa, on heillä hyvät mahdollisuudet työllistyä kansainvälisessä yrityksessä.”

Uusia ideoita eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa

Myös monenlaisia kulttuurien kohtaamisia voi kokea, kun työskentelee kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Samuli Tursas kertoo, että työilmapiiri on selkeästi monipuolistunut ja uusia ideoita on syntynyt.

”Opiskelijat ja työntekijät ovat tuoneet omaa kulttuuriaan ja uusia ideoita tänne toimitukseen kahvihuoneesta löytyvästä kiinalaisesta teestä lähtien. Meidän yrityksemme on muuttunut jo sisäisesti paljon kansainvälisemmäksi.”

Tursaksen mukaan tärkeintä on antaa kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuus ja olla avoimia heitä kohtaan. Varsinkin Koodiviidakko Oy:n kaltaisessa yrityksessä, jolle ulkomainen työvoima on välttämätöntä tulevaisuuden kannalta.

”Sisäinen työkielemme on ollut tähän asti aina suomi, joten nyt kansainvälistymistä tapahtuu aivan itsestään, kun joka päivä kommunikoimme englanniksi jopa toimituksen sisällä. Kun olemme avoimia, palkitsee kansainvälinen yhteistyö aina.”