HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa kansainvälisiä ja innovatiivisia osaajia yrityselämän tarpeisiin. Vahva työelämälähtöisyytemme konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja opinnäytetöinä yrityksille. Englanninkielisissä koulutusohjelmissamme on ulkomaalaisia opiskelijoita yli 90 maasta ympäri maailmaa. Heillä kaikilla on kova halu kehittyä palvelun ja myynnin sekä yrittäjyyden osaajiksi. Tuoreen ammattitaidon lisäksi heidän valttikortteinaan on vahva kieli- ja kulttuuriosaaminen.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta löydät muun muassa seuraavat kansainväliset koulutusohjelmat:

Kansainvälistyvä hotelli- ja ravintola-ala tarvitsee osaajia
DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management

Ainutlaatuisia elämys- ja hyvinvointipalveluita
DP in Experience and Wellness Management

Kansainväliset ja kielitaitoiset assistentit
DP for Multilingual Management Assistants

IT-osaajia kansainvälisiin tehtäviin
DP in Business Information Technology

Asiantuntijoita business-to-business-tehtäviin
DP in International Business

Markkinoinnin ja liiketoiminnan kansainvälisiä asiantuntijoita
DP in International Business / International Marketing, Porvoo Campus

Turismin kasvun myötä tarvitaan kansainvälisiä osaajia
DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management

Lue lisää HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista

 

.............................................................................................................................................

 

Kansainvälistyvä hotelli- ja ravintola-ala tarvitsee osaajia

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management

Mitä?

Koulutusohjelmassa korostuu yrityksen liikkeenjohdollisten taitojen vahva hallinta, työelämälähtöisyys, estetiikka ja kansainvälisyys. Koulutus tuottaa asiakaslähtöisen ja kannattavan liiketoiminnan laaja-alaisen ja syvällisen tuntemuksen 
hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon toimialalla. Opiskelijoilla on myös vahvat tiimityö-, tiedonhaku- ja ICT -taidot. Kansainvälisillä opiskelijoilla on näiden lisäksi monipuolinen kielitaito.

Miten?

 • Projektityöt voivat olla muun muassa markkinatutkimuksia joko kirjoituspöytä- tai kenttätutkimuksina ja markkinointisuunnitelmien laadintoja.
 • Harjoittelu: Opiskelijat ovat suorittaneet opintoihinsa kuuluvia työharjoittelujaksoja muun muassa Scandic Grand Marinassa ja Hotel Havenissa Helsingissä.
 • Lopputyöt: Yrityksen kehittämistehtäviä hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon toimialalla.

Kuka?

Opiskelijoita on kymmenistä eri maista; eniten Venäjältä ja Kiinasta.

Ota yhteyttä

Pirkko Salo
pirkko.salo(at)haaga-helia.fi

DP in Hotel, Restaurant and Tourism Management

Esimerkki

Hotel Management -suuntautumisvaihtoehdossa yhteistyökumppaninamme on Espoossa sijaitseva Kartanokylpylä Kaisankoti.

 

.......................................................................................................................................

 

Ainutlaatuisia elämys- ja hyvinvointipalveluita

Degree Programme in Experience and Wellness Management

Mitä?

Koulutusohjelma on ainutlaatuinen koko maailmassa. Se tarjoaa opiskelijalle laaja-alaiset ja syvälliset valmiudet toimia elämys- ja hyvinvointipalveluiden liikkeenjohdon monipuolisissa tehtävissä. Innovatiivinen ohjelma korostaa muun muassa kuluttajamarkkinoiden ymmärtämistä, uusien konseptien luomista, monipuolisia liiketoimintataitoja ja kykyä kartoittaa uusia liiketoimintaympäristöjä. Opetuksessa korostuvat myös vahvat tiimityö- ja viestintätaidot.Kansainvälisillä opiskelijoilla on tämän lisäksi monipuolinen kielitaito. 

Miten?

 • Projektityöt: Koulutusohjelma yhdistää teorian ja käytännön vahvan työnantajayhteistyön avulla. Ohjelmaan kuuluu työelämälähtöisiä projekteja muun muassa Sea Lifen, Aussi Barin, Messilän laskettelukeskuksen, Santa Parkin, Suomenlinnan ja Nosturin kanssa.
 • Harjoittelu: Opiskelijat harjoittelevat kahdessa eri elämys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavassa yrityksessä opintojensa aikana (yhteensä 800 tuntia).
 • Lopputyöt: Yrityksen kehittämistehtäviä elämys- ja hyvinvointipalveluiden liikkeenjohdon toimialalla.

Kuka?

Suurimmat opiskelijaryhmät ovat Virosta, Venäjältä ja Nigeriasta.

Ota yhteyttä

Mário Passos Ascenção, MarioPassos.Ascencao(at)haaga-helia.fi

DP in Experience and Wellness Management

Esimerkki

Merimaailma Sea Life Helsinki on koulutusohjelman tärkein partneri, jonka toimeksiannosta opiskelijat ovat muun muassa tutkineet vierailijan elämysten kokemista Sea Lifessa.

 

..........................................................................................................................................

 

Kansainväliset ja kielitaitoiset assistentit

Degree Programme for Multilingual Management Assistants

Mitä?

HAAGA-HELIAsta valmistuneet johdon assistentit ovat arvostettuja moniosaajia, joilla on aktiivinen ja itsenäinen ote työhönsä. Heillä on monipuolinen kielitaito, erinomaiset viestintätaidot ja rautainen organisointikyky. Heillä on näkemystä PKT-sektorin ja isojen kansainvälisten yritysten liiketoiminnasta sekä vahvat organisointi-, tiedonhaku-, ICT-, projekti- ja tiimityötaidot. 

Miten?

 • Projektityöt: Projektit voivat olla esimerkiksi markkinatutkimuksia kirjoituspöytä- tai kenttätutkimuksina, markkinointisuunnitelmien laadintoja, työhyvinvointikyselyitä ja prosessien analysointeja.
 • Harjoittelu: Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ovat toimineet harjoittelijoina johdon assistentteina sekä projekti-, markkinointi-, logistiikka- ja kirjanpitoassistentteina. Tehtäviin ovat kuuluneet muun muassa toimitusjohtajan avustaminen, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävät, projektihallinto ja -koordinointi, tapahtuma- ja kokousjärjestelyt, matkahallinto sekä vieraiden vastaanotto.
 • Lopputyöt: Opinnäytetöiden avulla toteutetaan tutkimuksia ja yrityksen toiminnallisia kehitysprojekteja esimerkiksi ydin- ja tukiprosesseista, asiakastyytyväisyydestä, yrityskuvasta, markkinointiviestinnästä ja palveluosaamisesta.

Kuka?

Ohjelman opiskelijat ovat kotoisin 25 eri maasta ja parhaiten edustettuina ovat Venäjä, Kiina ja Saksa. Kielivalikoima on runsas: englanti, venäjä, kiina, saksa jne.

Ota yhteyttä

Riitta Yli-Tainio
riitta.yli-tainio(at)haaga-helia.fi

DP for Multilingual Management Assistants

Esimerkki

Ulkomaalaiset opiskelijat suunnittelivat projektitöinä suomalaisten opiskelijoiden kanssa, miten suomalaista maabrändikeskustelua saataisiin aktivoitua ja maabrändisivuston kävijämäärää lisättyä. Toimeksiantaja sai opiskelijoiden tuottamia raportteja ja näkemyksiä sekä mielipidekirjoituksen ja ehdotuksia postereiksi.

 

..............................................................................................................................................

 

IT-osaajia kansainvälisiin tehtäviin

Degree Programme in Business Information Technology
 

Mitä?

Koulutus tuottaa kansainvälisiä IT-osaajia, jotka osaavat monipuolisesti toteuttaa liiketoimintaa tukevia ja mahdollistavia sovelluksia ja tietojärjestelmiä. Valmistuneilla on laaja-alainen tuntemus alan keskeisistä osa-alueista, kyky toimia innovatiivisena tiimissä ja kommunikoida tehokkaasti asiakkaiden kanssa sekä tuottaa toimintaa ja prosesseja parantavia ratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseksi. Lisäksi heillä on monipuolinen kielitaito.

Miten?

 • Projektityöt voivat olla esimerkiksi erilaisia IT-toimintaan liittyviä selvityksiä, tietoturva-analyysejä, tarvekartoituksia, webbi- tai mobiilisovelluksia. 
 • Harjoittelu: Kansainvälisten ja suomalaisten yritysten erilaiset IT-toimintaan liittyvät ohjelmointi-, suunnittelu- ja ylläpitotyöt sekä help-desk ja muut IT:n tukitoiminnot.
 • Lopputyöt: Yrityksen IT-toimintaan liittyvä kehittämistehtävä.

Kuka?

Opiskelijoita on kymmenistä eri maista, eniten Venäjältä, Kiinasta, Euroopasta ja Afrikasta. Kielivalikoima on runsas: eurooppalaiset kielet, kiina, vietnam, japani jne.

Ota yhteyttä

Jarmo Peltoniemi
jarmo.peltoniemi(at)haaga-helia.fi

DP Business Information Technology
 

Esimerkki

Opiskelijat tekivät pienelle koulutusyritykselle webbisivut, joiden kautta yrityksen asiakkaat pystyvät selailemaan kursseja ja ilmoittautumaan niille. Sivuille on myös kytketty yhteys sosiaaliseen mediaan, jonka kautta asiakkaat pystyvät viestimään koulutuksen laadusta ja omista kokemuksistaan toisilleen ja tuttavilleen.    

 

.............................................................................................................................................

 

Asiantuntijoita business-to-business-tehtäviin
 

Degree Programme in International Business

Mitä?

Koulutus tuottaa monipuolisia asiantuntijoita kansainvälisiin business-to-business -tehtäviin. Valmistuneilla opiskelijoilla on kansainvälisessä toimintaympäristössä vaadittavat vahvat tiimityö- ja verkottumistaidot, kyky toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti ja tuottaa työnantajayritykselle lisäarvoa. He ovat tottuneet toimimaan kansainvälisessä ympäristössä ja tulemaan toimeen eri kulttuuritaustaisten tiimin jäsenten kanssa.

Miten?

 • Projektityöt: Toimeksianto voi liittyä esimerkiksi yrityksen markkina- tai kilpailijaselvitykseen. Toimeksiannon perusteella kootaan eri kansallisuuksista koostuva opiskelijaryhmä, jolla on kohdemaan kielitaito ja maatuntemus. Tutkimus voidaan myös tehdä yhteistyössä paikallisen korkeakoulun kanssa.
 • Harjoittelu: Opiskelijat suorittavat viiden kuukauden työharjoittelun, joka liittyy kansainvälisen tai kansainvälistyvän yrityksen erilaisiin markkinointi-, HRM-, logistiikka- tai taloushallinnon tehtäviin. Harjoittelija voidaan haastatella ennen sopimuksen tekemistä.
 • Lopputyöt: Opiskelijat laativat lopputyönään yrityksen kehittämistehtävän. He tekevät yrityksen kanssa tiivistä yhteistyötä ja haastattelevat yrityksen edustajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Ulkopuolinen näkemys esimerkiksi yrityksen brändin asemasta tuo työnantajalle arvokasta lisätietoa.
   

Kuka? 

Opiskelijoita on 50 eri maasta, eniten Venäjältä ja Kiinasta. Kielivalikoima on runsas. Kaikki eurooppalaiset kielet, kiina, vietnam, japani jne.

Ota yhteyttä

Marja-Riitta Eriksson
marja-riitta.eriksson(at)haaga-helia.fi

DP in International Business

Esimerkki

Kansainväliset opiskelijat selvittivät projektityönään venäläisten lentokenttien investointitarpeita ja uuden suomalaisen business-mallin soveltuvuutta venäläisille markkinoille. Toimeksiantaja sai uusia kontakteja Venäjän markkinoille ja tietoa eri lentokenttien tulevaisuuden suunnitelmista.

 

...............................................................................................................................................

 

Markkinoinnin ja liiketoiminnan kansainvälisiä asiantuntijoita

 

Degree Programme in International Business / International Marketing, Porvoo Campus

Mitä?

Koulutus tuottaa kansainvälisen liiketoiminnan laaja-alaista ja syvällistä tuntemusta yhdistettynä tiimityö-, tiedonhaku-, tutkimus- ja ICT -taitoihin. Kaikilla opiskelijoilla on lisäksi monipuolinen kielitaito. Opiskelijat voivat kehittää yrittäjyysosaamistaan Symbio Start-Up Schoolissa. 

Miten?

 • Projektityöt: Oppiminen tapahtuu laajoissa, lukukauden pituisissa projekteissa, joissa sovelletaan tutkivaa ja kehittävää oppimista. Kehittämisprojektit ovat yritysten ja organisaatioiden toimeksiantamia.
 • Harjoittelu: Kansainvälisen ja kansainvälistyvän yrityksen erilaiset markkinointi-, myynti-, HRM-, logistiikka- ja taloushallinnon tehtävät.
 • Lopputyöt: Yrityksen kehittämistehtäviä toimeksiantoina.
   

Kuka?

Porvoo Campuksen opiskelijat edustavat yli neljääkymmentä eri kansallisuutta.

Ota yhteyttä

Kaija Lindroth
kaija.lindroth(at)haaga-helia.fi

DP International Business / International Marketing / Porvoo Campus

Esimerkki

Opiskelijat työskentelivät paikalliselle ohjelmistoyritykselle, joka toimii globaalisti. He tutustuivat ensin tuotteeseen ja harjoittelivat sen käyttöä. Sen jälkeen he etsivät yrityksen valitsemilta markkinoilta toimijoita, jotka olisivat ohjelman mahdollisia jälleenmyyjiä. Valittuihin yrityksiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja sovittiin tapaamisia yrittäjän ja mahdollisten jälleenmyyjien kanssa. Lisäksi yritykselle tuotettiin markkinointimateriaalia. 

 

...............................................................................................................................................

Turismin kasvun myötä tarvitaan kansainvälisiä osaajia

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management

Miten?

Koulutusohjelmassa korostuu yrityksen liikkeenjohdollisten taitojen vahva hallinta, työelämälähtöisyys, estetiikka ja kansainvälisyys. Koulutus tuottaa asiakaslähtöisen ja kannattavan liiketoiminnan laaja-alaisen ja syvällisen tuntemuksen hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon toimialalla. Opiskelijoilla on myös vahvat tiimityö-, tiedonhaku- ja ICT -taidot. Kansainvälisillä opiskelijoilla on näiden lisäksi monipuolinen kielitaito.
 
Mitä?

 • Projektityöt

Projektityöt voivat olla muun muassa markkinatutkimuksia joko kirjoituspöytä- tai kenttätutkimuksina ja markkinointisuunnitelmien laadintoja.

 • Harjoittelu

Opiskelijat ovat suorittaneet opintoihinsa kuuluvia työharjoittelujaksoja muun muassa Scandic Grand Marinassa ja Hotel Havenissa Helsingissä.

 • Lopputyöt

Yrityksen kehittämistehtäviä hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon toimialalla.

Kansainvälisten opiskelijoiden profiili

Kymmenistä eri maista opiskelijoita, eniten Venäjältä ja Kiinasta.

Lisätietoa koulutusohjelmasta!

Yhteyshenkilö
Pirkko Salo
pirkko.salo@haaga-helia.fi

Esimerkki
Hotel Management -suuntautumisvaihtoehdossa yhteistyökumppaninamme on Espoossa sijaitseva Kartanokylpylä Kaisankoti.