Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden yksikkö palvelee yrityksiä ja yhteisöjä kansainvälisyyteen ja kansainväistymiseen liittyvissä asioissa.

Voitte hyödyntää kansainvälisissä koulutusohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden ammatillista osaamista sekä kulttuuri- ja kielitaito-osaamista monella eri tavalla. Välitämme harjoittelijoita, projektityöntekijöitä tai ammattilaisia tutkimus- ja kehittämistyöhön, ja meidän kauttamme voi myös rekrytoida työntekijöitä kansainvälisiin tarpeisiin. Kansainvälisiin hankkeisiin erikoistunut henkilöstömme on käytettävissäsi, jos yrityksesi tai yhteisösi on kiinnostunut kansainvälistymään hanketoiminnan kautta. Täydennyskoulutustarjonnastamme löytyy mm. ulkomaankauppaan liittyviä tuotteita henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tutustu tarjontaamme!

Tiesitkö?

 • Hämeen ammattikorkeakoulussa on kuusi englanninkielistä amk-tutkintoon (bachelor) johtavaa koulutusohjelmaa ja yksi ylempään amk-tutkintoon (master) johtava koulutusohjelma.
 • Kansainvälisissä koulutusohjelmissa opiskelee sekä ulkomaalaisia että suomalaisia opiskelijoita.
 • Kansainvälisiä opiskelijoita on yhteensä yli 500.
 • Opiskelijat tulevat yli 50 eri maasta.

Kaikista koulutusohjelmista valmistuneilla opiskelijoilla on erinomaiset taidot työskennellä kansainvälisellä areenalla, monikulttuurisessa työympäristössä tiimeissä ja projekteissa.

Ota yhteyttä

Harjoittelupaikan tai projektityönaiheen tiedot voit lähettää meille sähköpostiosoitteeseen palvelut(at)hamk.fi.

Lisätietoja kansainvälisistä koulutusohjelmista ja opiskelijoista, sekä neuvontaa harjoitteluun ja projekteihin liittyvissä asioissa tarjoaa Kansainvälisten asioiden toimistossa Maaret Viskari, puh. 03 646 4277 tai 050 574 5943, maaret.viskari (at) hamk.fi.      

Lisätietoa kaikista palveluistamme saat verkkosivuiltamme www.hamk.fi/palvelut → kansainväliset palvelut yrityksille.

Insinööritieteiden laaja valikoima
Bachelor’s Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology
Bachelor’s Degree Programme in Construction Engineering
Bachelor’s Degree Programme in Industrial Management
Bachelor’s Degree Programme in Automation Engineering
 

Liiketalouden ja logistiikan tuntemusta
Bachelor’s Degree Programme in International Business
Master’s Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship
Bachelor’s Degree Programme in Supply Chain Management

......................................................................................................................................................

 

Bachelor’s Degree Programme in International Business

Mitä? Monikulttuurisesti taitavia kansainvälisen liiketalouden osaajia

Koulutusohjelmasta valmistuneilla liiketalouden ammattilaisilla on käytännönläheistä osaamista kansainvälisen liiketoiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta, mukaan lukien tuonti ja vienti. Opiskelijat erikoistuvat joko hallinnon tai kansainvälisen markkinoinnin osa-alueisiin.  Koulutuksessa painotetaan kansainvälisiä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja sekä yrittäjämäistä ajattelua.     

Kenelle?

Kansainväliset tai kansainvälistymisestä kiinnostuneet yritykset ja kolmannen sektorin toimijat sekä sellaiset yritykset, jotka tarvitsevat liiketalouteen liittyvää tutkimus-, suunnittelu- ja toteutusapua.

Miten?

 • Projektityöt
 • Opintoihin kuuluva harjoittelu
 • Laajat tutkimus- ja kehittämisprojektit (esimerkiksi opinnäytetyöt)

Kuka?

Hämeen ammattikorkeakoulun International Business -koulutusohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailmaa, mm. Venäjältä, Kiinasta, Virosta ja Saksasta.

 

....................................................................................................................................................

 

Bachelor’s Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology

Mitä? Koneinsinöörejä pienten ja suurten teollisuusyritysten tarpeisiin

Koulutuksessa painotetaan keskeisiä insinööritaitoja, joita tarvitaan koneiden, laitteiden, tuotteiden ja prosessien kehittämisessä. Voimme tarjota yrityksille osaamista mm. tietokoneavusteisessa suunnittelussa ja mallinnuksessa, automatisoidussa tuotannossa ja automaation testauksessa.   

Kenelle?

Pienet ja suuret teollisuusyritykset

Miten?

 • Projektityöt
 • Opintoihin kuuluva harjoittelu
 • Laajat tutkimus- ja kehittämishankkeet (esimerkiksi opinnäytetyöt)

Kuka?

Hämeen ammattikorkeakoulun Mechanical Engineering-koulutusohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailmaa, mm. Venäjältä, Kiinasta, Nepalista, Virosta ja Saksasta.

 

......................................................................................................................................................

 

Bachelor’s Degree Programme in Construction Engineering

Mitä? Kansainvälistä asiantuntemusta rakennusalan ja ympäristötekniikan tarpeisiin

Koulutuksesta valmistuneet rakennusinsinöörit ovat erikoistuneet teräsrakentamiseen tai ympäristötekniikkaan ja voivat työskennellä kansainvälisellä areenalla esimerkiksi projektipäällikköinä tai suunnittelijoina. Osa opiskelijoista suorittaa kaksoistutkintoa tanskalaisessa yhteistyö-korkeakoulussa, mikä antaa vielä laajemman näkemyksen eurooppalaisesta rakentamisesta.      

Kenelle?

Rakennusalan ja ympäristötekniikan yritykset

Miten?

 • Projektityöt
 • Opintoihin kuuluva harjoittelu
 • Laajat tutkimus- ja kehittämishankkeet (esimerkiksi opinnäytetyöt)

Kuka?

Hämeen ammattikorkeakoulun Construction Engineering-koulutusohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailmaa, mm. Venäjältä, Kiinasta, Virosta ja Saksasta.

.................................................................................................................................................

Bachelor’s Degree Programme in Industrial Management

Mitä? Kansainvälisiä tuotantotalouden ja liiketoiminnan osaajia yrityksille

Koulutusohjelmasta valmistuneilla insinööreillä on kokonaiskuva teollisuuden palveluliiketoiminnasta ja tuotannollisen yrityksen toiminnan osa-alueista. Heillä on erinomaiset valmiudet seuraaviin työtehtäviin: yrityksen tuotanto- ja liiketoiminnan kannattavuuden hallinta, tuotanto, tuotannon ohjaus, kunnossapito, tuotteiden markkinointi sekä investointi- ja toimitusprojektien hoito.

Kenelle?

Lähes kaikki tuotantotoimintaa harjoittavat yritykset

Miten?

 • Projektityöt
 • Opintoihin kuuluva harjoittelu
 • Laajat tutkimus- ja kehittämishankkeet (esimerkiksi opinnäytetyöt)

Kuka?

Hämeen ammattikorkeakoulun Industrial Management -koulutusohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailmaa, mm. Venäjältä, Kiinasta, Virosta ja Saksasta.

 

.................................................................................................................................................

 

Bachelor’s Degree Programme in Supply Chain Management

Mitä? Toimitusketjujen johtamisen ammattilaisia

Koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit hahmottavat yrityksen operatiivisen toiminnan eri vaiheet ja toimintaperiaatteet sekä ymmärtävät sitä verkostoa, jonka yhteydessä yritys toimii. Heillä on valmiudet
mm. logistiikan ja laadun johtamiseen, informaatioteknologiaan, työvoiman, materiaalin ja talouden hallintaan sekä tuotteiden tai palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toimittamiseen myös kansainvälisellä tasolla.

Kenelle?

Pienet ja suuret yritykset sekä valmistavassa teollisuudessa että palvelutuotannossa

Miten?

 • Projektityöt
 • Opintoihin kuuluva harjoittelu
 • Laajat tutkimus- ja kehittämishankkeet (esimerkiksi opinnäytetyöt)

Kuka?

Hämeen ammattikorkeakoulun Supply Chain Management -koulutusohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailmaa, mm. Venäjältä, Kiinasta ja Virosta.

 

....................................................................................................................................................

 

Bachelor’s Degree Programme in Automation Engineering

Mitä? Automaatiotekniikan kansainvälisiä osaajia teolliseen tuotantoon

Koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit ymmärtävät tuotantolaitteiden ja prosessien tehokkaan ja taloudellisen toiminnan. Koska automaatiota käytetään laajasti, valmistuneiden insinöörien osaamisesta on hyötyä lähes kaikissa tekniikan alan työtehtävissä. He ovat erikoistuneet tehokkaaseen suunnitteluun ja ohjelmointiin, voivat toimia konsultointitehtävissä tai osto- ja materiaalinhallintoon liittyvissä työtehtävissä, sekä pystyvät työskentelemään projekteissa. 

Kenelle?

Teollisuusyritykset sekä kaikki pk-yritykset, joissa on ja tarvitaan sähkö- ja automaatio-osaamista

Miten?

 • Projektityöt
 • Opintoihin kuuluva harjoittelu
 • Laajat tutkimus- ja kehittämishankkeet (esimerkiksi opinnäytetyöt)

Kuka?

Hämeen ammattikorkeakoulun Automation Engineering -koulutusohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailmaa, mm. Venäjältä, Kiinasta, Virosta ja Saksasta.

 

...............................................................................................................................................

 

Master’s Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship

Mitä? Asiantuntijoita pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistämiseen

Koulutusohjelmasta valmistuneet kansainvälisen liiketalouden ammattilaiset ovat pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen asiantuntijoita. He ymmärtävät globaaleja markkinoita, strategista johtamista ja innovaatioita sekä osaavat luoda ja johtaa kansainvälisiä asiakkuuksia.  

Kenelle?

Kansainvälisille tai kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille

Miten?

 • Projektityöt
 • Laajat tutkimus- ja kehittämishankkeet (esimerkiksi opinnäytetyöt)

Kuka?

Hämeen ammattikorkeakoulun Business Management and Entrepreneurship -koulutusohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailmaa, mm. Suomesta, Kiinasta, Intiasta sekä monista Euroopan ja Afrikan maista.