Innomaraton tuo kansainvälistä tuulta pohjoiseen

Innomaraton on tapahtuma, jossa kohtaavat opiskelijat, organisaatiot ja yritykset. Opiskelijat tekevät ryhmissä yrityksille töitä ja kehittävät yhdessä ideoimaansa hanketta.

Lehtori Satu Valli Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulusta on ollut mukana Innomaratonissa jo vuosien ajan. Satu kertoo, että yritykset hyötyvät siitä, kun nuoret opiskelijat tuovat mukanaan tuoreita kehitysideoita, joita yrityksessä ei välttämättä olla huomioitu. Ja kun mukana on vielä kansainvälisiä opiskelijoita, ideat ovat hyvin monipuolisia.

”Nuorilla on aina hieman avoimempi ja uudenlainen ajattelutapa, kun he alkavat ideoimaan uusia kehityssuunnitelmia yrityksille. Innomaratonin kautta paikalliset yritykset voivat saada erittäin monipuolisia uusia hankkeita, joissa on kaikua kulttuureista eri puolilta maailmaa.”

Satu Vallin mukaan paras asia Innomaratonissa on kulttuurien kohtaaminen. Kun opiskelijat, yrittäjät ja organisaatiot ovat keskenään tekemisissä kansainvälisten opiskelijoiden kautta, silloin kaikki saavat uudenlaisia elämyksiä.

”Kansainvälisiä opiskelijoita on ollut aina mukana, ja sitä myötä myös opiskelijat ja yrittäjät ovat voineet keskustella keskenään englanniksi. Ryhmät pyritään myös järjestämään niin, että niissä on mukana sekä suomalaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Näin keskustelu käydään aina englanniksi, ja sitä kautta kieltä ja kulttuuria oppii sekä opiskelijat että yrittäjät.”

Uusi ilme Tornion kaupungille opiskelijavoimin

Tornion kaupungin arkkitehti Jarmo Lokio on ollut myös mukana kolmessa Innomaraton-projektissa, joissa pyrittiin kehittämään kaupungin ydinkeskustaa. Hankkeissa pohdittiin muun muassa uudenlaisia tapahtumia, rakennuksia ja erilaisia puistoalueita ydinkeskustaan.

jarmo Lokio Tornio

Kaikissa hankkeissa on ollut myös kansainvälisiä opiskelijoita. ”Joka vuosi meillä on ollut Etelä-Euroopan suunnalta opiskelijoita, jotka ovat tuoneet omia ideoitaan kotiseuduiltaan näihin hankkeisiin. He tulevat usein kulttuureista, joissa ihmiset ovat asuneet kaupunkiympäristössä jo satoja vuosia, ja sitä kautta olemme saaneet Tornioon uusia ideoita, joita emme itse olisi osanneet kehitellä.”

Opiskelijat ovat myös tehneet useita opinnäytetöitä esimerkiksi Tornion kaupungin kehittämisen suhteen. Satu Valli kertoo, että samalla opiskelijat ovat saaneet paljon muutoksia aikaan Torniossa, ja sitä kautta tehneet siitä entistä mukavamman opiskelukaupungin. ”Useat ideat ydinkeskustaan tehtävistä muutoksista ovat menneet läpi kaupunginhallituksessa, ja ne ovat toteutuneet. Ja nämä ideat teemapuistoista ja imagonrakentamisesta etenevät jatkuvasti, ja kaupunki kehittyy näistä opiskelijatuotoksista.”

Kansainvälisyyttä ja matkailua kehitetään jatkuvasti

Jarmo Lokion mukaan suomalainen kulttuuri on menossa kohti kansainvälisempää muotoa, ja sitä ruokitaan parhaiten olemalla avoimia muita kulttuureita kohtaan. Lappi itsessään on hänen mukaansa ollut jo vuosisatojen ajan kansainvälinen matkailukohde. ”Lappi on mielestäni yksi Suomen kansainvälisimpiä alueita, sillä matkailu näkyy ja kuuluu joka puolella. Jopa Tornio-Haaparanta alueella se näkyy jokapäiväisessä arjessa, sillä rajakaupunkeina täällä käy paljon turisteja ympäri maailmaa.”

Myös Satu Valli uskoo Lapin olevan erittäin merkittävä alue matkailun osalta. Sadun mielestä parasta olisi, jos kansainväliset opiskelijat jäisivät myös työelämässä Lapin alueelle, jolloin heillä olisi mahdollisuus kehittää Lapin matkailua.

”Kansainvälistymistä on tapahtunut paljon viimeisien vuosikymmenien aikana myös Lapissa. Ainutlaatuista Lapin luontoa ja kulttuuria pitäisi markkinoida vielä lisää, ja sitä voitaisiin tehdä Lapin Yliopiston, Rovaniemen AMK:n ja Kemi-Tornion AMK:n kansainvälisten opiskelijoiden avulla.”

Kansainväliset työntekijät Suomessa tuovat Jarmo Lokion ja Satu Vallin mukaan rikkautta ja uusia tuulahduksia kulttuuriimme. Avoimuus on tärkeä osa suomalaisten yritysten palkatessa kansainvälistä työvoimaa.

”Ulkomailta tulevien opiskelijoiden ja työntekijöiden panos meidän yrityksiimme on aina iso voitto, ja siitä jäädään plussan puolelle komeasti. Koko työyhteisö rikastuu ja monipuolistuu, kun mukana on kansainvälistä työvoimaa.”