Kansainvälinen yhteistyö on antoisaa sekä opiskelijoille että yrityksille

Petri Ahokangas on Oulun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori sekä taloustieteiden tiedekunnan kansainvälisen liiketoiminnan yksikön johtaja. Hän on pitkään luotsannut kansainvälisten opiskelijoiden ja yritysten yhteistyötä.

Yliopiston kansainväliset opiskelijat ovat suorittaneet paikallisissa yrityksissä paitsi harjoitteluja myös erilaisia harjoitustöitä yksin tai ryhmässä. Petri Ahokankaan mukaan opiskelijat ovat oppineet itsekin käytännössä miten yritystoimintaa tehdään, ja auttaneet samalla yrityksen liiketoimintaa.

”Erilaisissa harjoitustöissä sekä opinnäytetyötoimeksiannoissa kansainväliset opiskelijat ovat auttaneet yritystä esimerkiksi silloin, kun yritys on halunnut kansainvälistyä ja aloittaa liiketoimintaa jossakin uudessa maassa. Opinäytetyötoimeksiannon kautta yritykset ovat saaneet konkreettista apua kansainvälistymisstrategioiden suunnitteluun sekä uusia, tuoreita ajatuksia ja liikeideoita.”

Yhteistyöstä hyvää palautetta molemmin puolin

Yritykset ovat Petri Ahokankaan mukaan olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöstä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Joskus myös opiskelijat ovat ansainneet itselleen työpaikan kyseisestä yrityksestä hyvien kokemusten jälkeen.

”Palaute on ollut positiivista, ja yritykset ovat jälkeenpäin ottaneet yhteyttä ja halunneet jotenkin palkita nämä opiskelijat siitä työstä mitä he ovat tehneet.”

Opiskelijoiden mielestä yhteistyö yritysten kanssa on yksi antoisimmista asioista, mitä he voivat opintojensa aikana tehdä.

”Kansainväliset opiskelijat pääsevät yrityksissä tutustumaan ihmisiin, luomaan verkostoja sekä mahdollisesti työllistymään yrityksissä, joissa he ovat tehneet yhteistyötä.”

Monipuolinen kokemus eri kulttuureista hyödyntää kaikkia

Professori Petri Ahokangas näkee kansainvälisissä opiskelijoissa monenlaisia hyötyjä eri alojen yrityksille. Heidän kielitaitonsa lisäksi suuri etu on heidän kokemuksensa opiskelusta ja työelämästä eri puolilta maailmaa.

”Kansainvälisten opiskelijoiden vahvuuksia ovat heidän oman kulttuurinsa tuntemus, mahdollisten aiempien tutkintojen tuoma osaaminen sekä työkokemusta eri puolilla maailmaa sijaitsevissa yrityksissä. He ovat ahkeria ja motivoituneita sekä kiinnostuneita yritystoiminnasta.”

Kansainvälinen yhteistyö kannattaa aloittaa jo alkuvaiheessa

Kaikille yrityksille, jotka harkitsevat yhteistyötä kansainvälisien opiskelijoiden kanssa Petri Ahokangas suosittelee rohkeutta ja oma-aloitteisuutta.

”Yritysten kannattaa olla todella aktiivisia hakiessaan opiskelijoita yhteistyöhön heidän kanssaan. Heidän kannattaa olla suoraan yhteydessä Oulun yliopistoon, ja kysyä millaisia toimeksiantoja kansainväliset opiskelijat voisivat heidän yritykselleen tehdä. Utelias ja avoin mieli ovat tärkeimmät ominaisuudet yritykselle.”

Petri Ahokankaan mukaan jokaisen uuden yrittäjän tai liikeideaa suunnittelevan kannattaa harkita ottavansa mukaan myös kansainvälistä osaamista. Suomi on jo valmiiksi kansainvälinen, mutta yhteistyön myötä se voisi olla sitä vieläkin enemmän.

”Suomi kansainvälistyy kovaa vauhtia. Yritysten kannattaa ottaa kansainvälisiä-opiskelijoita kaikkiin uusiin liikeideoihin. Jos jollakulla on halua tehdä jotain uutta, niin kansainvälistä osaamista kannattaa ottaa tiimiin mukaan heti suunnitelmien alkuvaiheessa.”