Koulutusvienti – uhka vai mahdollisuus?

Tavoitteena on, että Suomi on yksi maailman johtavista koulutukseen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista, ja että koulutuksen osuus Suomen kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä.  Opetusteknologian ja -materiaalien vienti kuuluu osana isompaa koulutusstrategiaa, jonka OKM:n työryhmä on valmistellut. Mahdolliset asiakkaat voivat olla valtioista ja muista peruskoulutuksen järjestäjistä liikeyrityksiin, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Koulutusvientitoimintaan tarvitaan suomalaisia oppilaitoskumppaneita. Yrityksen näkökulmasta haasteena on myyntiviestintä suomalaisille oppilaitoksille (oppilaitosten tarpeen ja kielen ymmärtämisen) sekä myyntiagenttien löytyminen uusiin maihin ja kansainvälisen työn jäsentely. Useimmilla oppilaitoksilla on jo entuudestaan pitkä perinne ja kiinnostus kansainväliseen yhteistyöhön.

Monet tekevätkin keskinäistä yhteistyötä koulutusviennin suhteen. Heillä on esimerkiksi oma työryhmä/verkosto, joka mm. linjaa toiminnan periaatteita. Tarvetta ja kiinnostusta uusille yhteistyökumppaneille kuitenkin löytyy.

Yrityksen, joka etsii yhteistyökumppania koulutusvientiin, tulisi miettiä seuraavia asioita ennen jatkotoimenpiteitä:

  • Mistä löydän oikean oppilaitoksen korkeakouluyhteistyökumppanin?
  • Mitä opiskelukokonaisuutta haluan lähteä viemään ulkomaille?
  • Miten takaan tasavertaisen kumppanuuden kohdemaan markkinoilla? Toiminnassa tulisi siis toteuttaa kestävän kehityksen ja vastuullisen kehitysyhteistyön periaatteet.
  • Mitä ovat omat ennakkoluuloni? Miten ratkaisen nämä?
  • Paikallisen kulttuurin tunteminen ja huomioiminen Instituution ja lainsäädännön säädökset ja reunaehdot
  • Opiskelijamäärät suhteessa opettajamäärään, aineelliset resurssit
  • Business agentit, mistä löydän heidät?
  • mitä kussakin maassa tarvitaan, vaihtelee suuresti
  • Mikä on opettamisen kulttuuri ja opettajan pedagoginen rooli  paikallisessa oppilaitoksessa? Entä mikä on oppimisen kulttuuri ja opiskelijoiden rooli?
  • Opiskelun konteksti aktivoi meissä (opettajissa ja oppilaissa) kokonaisen kulttuurin: tietyn roolin ja orientaation, joihin sisältyvät tietyt opitut toiminta- ja ajattelutavat, skriptit ja asenteet

Lisätietoa: Opetus ja kulttuuriministeriön ”Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi ”. Suomen koulutusviennin strategiset päätökset