Monikulttuurisuus luo kilpailukykyä

Meksikolainen Juan Luis Espinoza on elävä esimerkki siitä, miten kansainvälinen näkökulma tuottaa tuoreita ajatuksia suomalaisen liike-elämän käyttöön. Espinozan pro gradu -työ peittosi hiljattain suomalaiset kilpailijansa ja palkittiin vuoden parhaana HR-graduna Henry ry:n kilpailussa. Espinozan mukaan monikulttuurisuus luo vahvaa potentiaalia liike-elämän kehittämiseen.

“Saavuin Suomeen sekä perhesyistä että erinomaisten koulutusmahdollisuuksien vuoksi”, kertoo Juan Luis Espinoza. Laajasta koulutustarjonnasta Hankenin kansainvälisen liikkeenjohdon maisteriohjelma vastasi parhaiten Espinozan toiveita. Valmistumisen jälkeen työpaikka löytyi Nokialta, globaalien rahoitus- ja kirjanpitoprosessien parista. Menestys gradukilpailussa on tuonut arvostusta myös työyhteisössä.

Suomalainen koulutus opettaa vastuuntuntoon

Vastikään työelämään siirtyneellä Espinozalla suomalainen koulutus on tuoreessa muistissa, ja kansainvälinen tausta antaa vertailupohjaa sen arvioimiseen. Espinozan mukaan parasta suomalaisissa korkeakouluissa kansainvälisesti tunnustetun korkean tason lisäksi on se, että opiskelijat ottavat vastuun opinnoistaan. Suomi tekee hyvää työtä opiskelijoiden houkuttelemisessa Suomeen, Espinoza sanoo. “Mielestäni on tärkeää työskennellä myös sen eteen, että kansainväliset ihmiset jäisivät Suomeen”, hän huomauttaa.

Espinozan palkittu gradu syntyi Hankenilla hyvässä ohjauksessa. “Sain graduohjaajaltani paljon tukea työssäni. Vuorovaikutus oli avointa, millä oli huomattava merkitys”, Espinoza kiittelee. Gradu käsitteli radikaalia strategian muutosta ja henkilöstön osallistamista siihen. Saamastaan palkinnosta Espinoza on mielissään. “Palkinto on tuonut minulle tunnustusta työyhteisössäni. Sekä työkaverini että esimieheni ovat nähneet tämän erittäin positiivisena, mikä on hyvin rohkaisevaa.”

Nokia arvostaa kansainvälistä taustaa

Työelämään siirryttyään Espinoza on saanut soveltaa opinnoissa saavuttamiaan taitoja käytäntöön. “Kyky ottaa vastuuta on hyödyksi työssä ja elämässä”, Espinoza toteaa. Työssään hän haluaa saada aikaan tuloksia sekä osoittaa sitoutumistaan. Nokia on kansainväliselle asiantuntijalle kiitollinen työympäristö, sillä aidosti monikulttuurisessa yrityksessä kansainvälistä taustaa osataan arvostaa. “Parasta työssäni on sen globaali ulottuvuus, ja mahdollisuus vuorovaikutukseen monista eri maista tulevien ihmisten kanssa.”

Diversiteetti lisää innovatiivisuutta

Espinoza itsekin osaa arvostaa kansainvälistä taustaansa. “Uskon, että kansainväliset työntekijät lisäävät yrityksen innovatiivisuutta. He tuovat yritykseen diversiteettiä, ja laajemman näkökulman eri liiketoiminta-alueille ja työkenttiin. Tämä parantaa kilpailukykyä
varsinkin yrityksissä, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille - sekä myös silloin, kun yritys haluaa kehittää liiketoimintaansa kotimaassa.”