Toimintatapojen muutos siivittää kasvuun ulkomailla

Suomessa työt on tehtävä suomeksi, vai mitä? Ei välttämättä. Management Events osoittaa esimerkillään, että kyseenalaistamalla toimintatapoja voidaan kasvaa kannattavasti uusille markkinoille. Yhtiön HR-koordinaattori Siria Ahlholm haastaa suomalaisyritykset mukaan muutokseen.

Suomalainen Management Events aloitti kansainväliset rekrytoinnit pyrkiessään laajentumaan ulkomaille. Nykyään yhtiö toimii kahdeksassa maassa. Suomen pääkonttorin noin sata työntekijää edustaa 11 eri kansallisuutta, ja kansainvälisiä harjoittelijoita palkataan vuosittain noin 20.

Kielitaito ja kulttuurintuntemus avain laajentumiseen

Kansainväliset työntekijät ovat olleet avainasemassa Management Eventsin kansainvälistymisessä. Laajentumiseen tarvitaan henkilöstöä, joka hallitsee paikallisen kielen ja kulttuurin, Siria Ahlholm kertoo. “Ulkomaisilta työntekijöiltä ja harjoittelijoilta saamme runsaasti arvokasta tietoa heidän kotimaastaan. Osa laajentumisista ei olisi toteutunut, ellemme olisi ensin voineet palkata paikallisia osaajia töihin Suomeen.”

Monikulttuurisuus työyhteisön rikkaus

Yhteistyö Management Eventsin Suomen pääkonttorin ja paikallisten maaorganisaatioiden välillä sujuu kielitaitoisen henkilöstön ansiosta jouhevasti. Mutta yhtä lailla monikulttuurinen ympäristö on suomalaisen henkilöstön etu. “Parasta kansainvälisessä työympäristössä on varmasti se, että näkee monia eri kulttuureja päivittäin. Yrityskulttuuri rikastuu koko ajan.”

Ota haaste vastaan!

Management Events jatkaa laajentumistaan uusille markkinoille. Myönteisten kokemusten myötä Ahlholm kannustaa muitakin panostamaan kansainväliseen henkilöstöön. “Haastan yrityksiä kokeilemaan asiaa ja näkemään, kuinka loistavia kansainvälisiä osaajia meillä on täällä Suomessa. Suomi kansainvälistyy yksilö ja yritys kerrallaan”, Ahlholm kiteyttää.

Vuoden kollega Manuela Ludewig innostaa työyhteisöään

Saksalainen Manuela Ludewig kuuli Management Eventsistä ystävältään opiskellessaan HAAGA-HELIA:ssa Porvoossa. Kohtaaminen rekrymessuilla johti ensin harjoitteluun, sitten avainasiakaspäällikön tehtävään. Valinta vuoden kollegaksi kertoo koko työyhteisön vahvasta arvostuksesta.

Manuela Ludewig työskentelee Management Eventsin Itävallan maaorganisaatiolle Suomesta käsin. Kielitaito ja kulttuurintuntemus on työssä tarpeen päivittäin, kun Ludewig on puhelimitse yhteydessä eri alojen merkittäviin yrityspäättäjiin Itävaltaan. Heidän vakuuttamisessaan paikallinen kielitaito ja osaaminen sekä kansainvälinen tausta on ehdoton hyöty.

Onnistuneet projektit ja niistä saatu palaute motivoivat Ludewigiä työssään. Myös kansainvälinen työyhteisö antaa energiaa. “On hienoa jakaa kokemuksia eri maiden tiimien kanssa, ja vertailla esimerkiksi markkinoilla vallitsevia trendejä”, kertoo Ludewig.

Omaksi vahvuudekseen Ludewig mainitsee kyvyn innostua ja innostaa ihmisiä ympärillään - ehkä juuri tämän vuoksi työkaverit valitsivat hänet vuoden kollegaksi. “Työni on minulle hyvin antoisaa, joten haluan itsekin antaa jotain työyhteisölleni, ja viedä asioita eteenpäin.” Tulevaisuudessa Ludewig näkee itsensä yhä Suomessa, jos hyvin alkanut urakehitys jatkuu myönteisenä. “Olen kotonani Suomessa, ja niin kauan kuin minulla on hyvä työpaikka, aion pysyä täällä.”