Kulttuurikoutsin avustuksella 
kansainvälistyminen on helpompaa

Työnantajien kannattaa nyt panostaa kulttuurikoutsaukseen Oulussa. Oulun yliopisto ja NISO ry (Network of International Students in Oulu) tarjoavat yrityksille ja organisaatioille palvelua, jonka avulla voi tehdä kansainvälistymisestä helpompaa. Oulun yliopistossa toimii 11 kulttuurikoutsia 11 eri maasta. Heiltä yritykset saavat arvokasta tietoa kohdemaansa kulttuurista, kulttuurien eroista ja niiden vaikutuksista työskentelyyn ulkomaalaisten kumppanien kanssa.

Kiinasta kotoisin oleva Yueqiang Xu ja Japanista Suomeen muuttanut Kiyoko Uematsu ovat molemmat kulttuurikoutseja. He toimivat ”kulttuurilähettiläinä” ja antavat tietoa yrityksille kotimaansa kulttuurista.  Aiheina voivat olla esimerkiksi kulttuuri yleisesti, maan talouselämä ja liiketoiminta, organisaatiokulttuuri, kommuni-kointityylit, johtamistyylit, valtasuhteet ja niin edelleen. Heidän valmennukset voivat olla esimerkiksi tiimivalmennusta, henkilökohtaista koutsausta tai työpajatyyppistä toimintaa. Valmennukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeiden mukaan.

Monikulttuurisuudesta uudenlaista ajattelua ja 
innovatiivisuutta

Kiyoko Uematsu on toiminut NISO ry:n vastuuhenkilönä konseptin suunnittelussa ja toimii myös itse kulttuurikoutsina. Hän on työskennellyt paljon kansainvälisten ihmisten kanssa. Uematsu uskoo, että ulkomaalaiset työntekijät ovat avoimia ja motiovituneita; ”Suomessa opiskelevat ja työskentelevät ulkomaalaiset ovat nopeita oppimaan, ja avoimia uusille haasteille. Se on yhdistävä tekijä, olivat he mistä päin maailmaa tahansa”.

Yueqiang Xun ja Kiyoko Uematsun mielestä ulkomaalaistaustaisten ihmisten kanssa työskentelyssä parasta on se, kuinka erilaiset haasteet voidaan ratkaista yhteistyössä, vaikka jokaisella on erilainen taustansa ja kulttuurinsa. Tästä myös yritykset hyötyvät. Jokainen tuo erilaisen taustansa takia oman näkemyksensä ja tämä luo uudenlaista ajattelua ja innovatiivisuutta myös yrityksen toimintatapoihin.

Yhteistyöllä 
kansainvälisempi 
Suomi

Suomi on jo tällä hetkellä kovaa vauhtia kansainvälistymässä varsinkin kulttuurin saralla. Uematsun mielestä yhteistyöllä suomalaisesta kulttuurista saisi vieläkin kansainvälisemmän. Samalla kun Xu ja Kiyoko ovat olleet tekemisissä eri kulttuurien kanssa, heidän tietotaitonsa on kasvanut valtavasti. Yrityksille tämä on erittäin hyödyllinen asia, kun yhteistyötä tehdään kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Joka alalle on omat 
asiantuntijansa

Uematsu ja Xu kertovat olevansa onnellisia oman työnsä tuloksista. Suomen valtteina ovat Uematsun mielestä ainakin tietoteknologia, luonto ja ympäristötutkimus. Näihin kaikkiin löytyy myös sopivia työntekijöitä eri kulttuureista. ”Jokaisella on oma osa-alueensa, jossa he ovat hyviä, sekä oma taustansa. Myös kulttuurikoutseilla on erilaisia erityisosaamisalueita mm. kansainvälinen liiketoiminta, organisaatioiden johtaminen, ICT, ympäristötekniikka, kansainväliset suhteet sekä monikulttuurinen kasvatus ja  - koulutus.”

Mikäli yrityksellä on kiinnostusta saada ulkomaista osaamista toimintaansa, kannattaa kansainvälisten opiskelijoiden tieto-taitoa hyödyntää. Yhteistyötä suomalaisen yritysmaailman kanssa on jo tehty. Xun mielestä kulttuurikoutsaus on mahtava tapa opettaa kulttuuria muille ihmisille. ”On hienoa opastaa heitä eri kulttuurien välisissä ongelmissa, ja arkielämän kysymyksissä. Lopulta kaikki ovat tyytyväisiä lopputulokseen.”