Korkeakoulut tuottavat kansainvälistä osaamista

Suomalaisten korkeakoulujen kansainvälisistä ohjelmista valmistuu osaajia, jotka hallitsevat monikulttuurisen työelämän vaatimat taidot ja tuntevat suomalaisen työkulttuurin. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa tuo uusia mahdollisuuksia työntekijöiden rekrytointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hyödynnä voimavara, jonka kansainväliset opiskelijat muodostavat!

”Kun tarjolla on kansainvälisiä kykyjä, heidät kannattaa rekrytoida heti. Kansainvälistyminen käynnistyy siitä.”
- Arja Martikainen, henkilöstöpäällikkö, Digital Chocolate Ltd

Tämä on fakta

Suomalaisissa korkeakouluissa on:

  • yli 350 vieraskielistä koulutusohjelmaa
  • yli 15 000 kansainvälistä opiskelijaa.

Opiskelijat edustavat lukuisia eri kansallisuuksia maailmanlaajuisesti.

Eniten kansainvälisiä opiskelijoita on:

  • yliopistoissa kauppatieteellisellä sekä, teknillis- ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla
  • ammattikorkeakouluissa liiketaloudessa ja hallinnossa, tekniikan ja liikenteen aloilla sekä sosiaali- ja terveysalalla.

Suomalainen yhteiskunta elää muutosvaihetta, jossa on otettava huomioon kansainvälistyminen. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävässä osassa kansainvälisillä markkinoilla.  Nykyisin jokaisella on mahdollista käydä kauppaa kansainvälisesti. Globaali talousmaailma vaatii toimiakseen kansainvälisiä osaajia

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat yhteistyökumppaneitasi, etsitpä sitten työntekijää, harjoittelijaa tai projektin toteuttajaa.

BeGlobal -verkkosivustolle on koottu keskeinen työnantajien tarvitsema tieto korkeakouluopiskelijoiden rekrytoimiseksi ja korkeakouluyhteistyön käynnistämiseksi. Tutustu korkeakouluihin, joilta valmistuu kansainvälisiä osaajia!