Yhteistyömahdollisuuksia ja asiantuntemusta kansainvälisille markkinoille

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen suurimpana yliopistona yrityksille ja yhteiskunnalle paljon kansainvälistä asiantuntemusta ja yhteistyömahdollisuuksia. Kansainvälisiä koulutusohjelmia Helsingin yliopistossa on lähes 40. Asiantuntemuksen alojen skaala on erittäin laaja. Helsingin yliopistosta valmistuu opiskelijoita vastaamaan mm. ruuan turvallisuudesta, metsien ekologisesta käytöstä aina avaruustieteisiin saakka.

Helsingin yliopistosta löydät mm. seuraavat kansainväliset koulutusohjelmat:

Metsät hyvinvoinnin lähteenä 
MScFB – Master’s Degree Programme in Forest Sciences and Business

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen monipuolisia taitajia
Master’s Degree Programme In Intercultural Encounters

Elintarviketurvallisuus ja –prosessointi valmistaa vaativiin tehtäviin
MScFood – Master’s Degree in Food Sciences

Asiantuntijoita talouden jatkuvaan kehitykseen
HECER (Helsinki Center of Economic Research) Master’s Programme

Vastauksia Euroopan unionin haastaviin tehtäviin
Master’s Degree in European Studies 

Taiteiden ja liiketalouden yhdistämistä tarvitaan yhä enemmän
Master’s Degree in Art Theory, Criticism and Management  

 

Lue lisää Helsingin yliopiston mahdollisuuksista

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Metsät hyvinvoinnin lähteenä

MScFB – Master’s Degree Programme in Forest Sciences and Business

Mitä?

Maisteriohjelmasta valmistuneilla on vankka tietämys metsä- ja luonnonvara-alasta ja he pystyvät työskentelemään yhä haastavammalla ja globaalilla metsäsektorilla. Kielitaitoisina ja monikulttuuriseen ympäristöön kasvaneina heillä on hyvät valmiudet toimia kansainvälisessä työympäristössä sekä monitieteellisissä työtehtävissä.

Kenelle?

 • Julkinen ja yksityinen sektori
 • Erikokoiset organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset
 • Esimerkiksi: metsäteollisuus, konsultointiyritykset, tutkimuslaitokset ja -ryhmät, sekä kaupungit ja kunnat, kansalaisjärjestöt ja yhdistykset

Miten?

 • Opintoihin kuuluva harjoittelu (vähintään neljä viikkoa)
 • Projektityö- ja ryhmätyökurssit

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?

Ohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailman, mm. Kiinasta, Yhdysvalloista, Saksasta, Brasiliasta, Suomesta, Bangladeshista, Japanista, Iso-Britanniasta, Ghanasta, Kongosta, Espanjasta ja Perusta.

Ota yhteyttä!

Opintoasiainsuunnittelija Iida Kämäri, iida.kamari(at)helsinki.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen
monipuolisia taitajia 

Master’s Degree Programme In Intercultural Encounters

Mitä?

Ohjelma valmistaa opiskelijoitaan toimimaan kansainvälisissä tehtävissä, monikulttuurisilla työpaikoilla ja kulttuurienvälisissä yhteystyöprojekteissa.

Kenelle?

 • Opiskelijoita työskentelee esimerkiksi yritysten rekrytoinnissa ja henkilöstöhallinnossa, useiden eri järjestöjen projekteissa, viestintäpuolen tehtävissä, koulutusalalla sekä monissa kansainvälisissä projekteissa.
 • ICE-opiskelijat soveltuvat erinomaisesti niin yksityisten, julkisten kuin kolmannenkin sektorin organisaatioihin.

Kuka?

ICE-ohjelman opiskelijakaarti on hyvin kansainvälinen ja suomalaisten opiskelijoiden lisäksi ohjelmassa on opiskelijoita mm. Perusta, Kolumbiasta, Venäjältä, Saksasta, Kiinasta, Mongoliasta, Thaimaasta sekä Yhdysvalloista.

Miten?

Lähes kaikki ICE-opiskelijat tekevät vapaaehtoisen työharjoittelun. Opiskelijat ovat tehneet 2-6 kuukauden harjoittelun mm.  Unicefilla,  SPR:ssä,  eri ministeriöissä ja suurlähetystöissä.

Lisäksi lukuvuonna 2010-2011 kurssilla Training Intercultural Issues  ICE-opiskelijat ovat käyneet kouluttamassa kulttuurienvälisyyttä puolustusvoimissa, AIESEC:lla, Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:ssä sekä CIMO:n tapahtumissa.

Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut harjoittelijoista tai maksuttomasta projektiyhteistyöstä – teemme mielellämme yhteistyötä kanssasi!

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Ohjelman koordinaattori Sarri Vuorisalo-Tiitinen, sarri.vuorisalo-tiitinen(at)helsinki.fi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Elintarviketurvallisuus ja –prosessointi
valmistaa vaativiin tehtäviin 

MScFood – Master’s Degree in Food Sciences

Mitä?

Maisteriohjelma perustuu vahvaan tutkimusosaamiseen ja valmistaa opiskelijoita vaativiinkin tehtäviin, joissa alan erityisosaamisen ohella tärkeää on kyky priorisoida ja toimia eri osapuolet huomioon ottaen. Kansainvälisessä työskentely-ympäristössä toimiminen on opiskelijoiden vahvuusalue.

Kaksi opintosuuntaa: Food Safety ja Food Bioprocessing. Lisäksi opiskelijoilla mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa myös johtamisen ja markkinoinnin kursseja.

Kenelle?

 • elintarvikealan yritykset ja tutkimusyhteisöt- kansainväliset organisaatiot, joissa tarve elintarviketieteiden osaajille

Miten?

 • harjoittelujakso 2-3 kk
 • lopputyö, 3 kk käytännön jakso
 • uravalmennuskurssille Curriculum for Career tai harjoitteluiltapäivään osallistuminen, tuoden työnantajan näkökulmaa esiin
 • opintojaksoilla vierailijaluennoitsijana toimiminen

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?

Ohjelmassa on opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa, Etelä- Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta

Ota yhteyttä!

Opintoasiainsuunnittelija Tiina Naskali tiina.naskali(at)helsinki.fi, 09-191 58688

Menestyksekäs esimerkki työnantajayhteistyöstä

Vuonna 2009 aloittanut Food Safety-linjan opiskelijamme suoritti ensin harjoittelujakson Eviralla 2009 kesällä. Tämä poiki hänelle lopputyöpaikan ja nyt valmistumisvaiheessa opiskelija on jatkanut tutkimustyötä Eviralla, suunnitellen tohtorin opintoja. Opiskelijamme ovat myös kursseilla saaneet mahdollisuuden käydä tutustumassa alan toimintaan Eviralla.
 

 

...................................................................................................................................................

 

Asiantuntijoita talouden jatkuvaan kehitykseen

HECER (Helsinki Center of Economic Research) Master’s Programme

Mitä?
HECER Master’s Programme on HECER:in jäsenyliopistojen yhteinen englanninkielinen taloustieteen maisteriohjelma, jos yhdistyy kolmen yliopiston (Helsingin yliopisto, Aalto-ylipisto ja Svenska Handelshögskolan) vankka kokemus ja osaaminen taloustieteen alalla.

Ohjelma tarjoaa opiskelijoille vankat perustiedot talouden toiminnasta ja talousteoriasta, mutta myös vahvan analyyttiseen ajatteluun ja työskentelyyn.

Perinteisesti maisteriohjelmasta on työllistytty niin ministeriöihin, tutkimuslaitoksiin, järjestöihin, pankkeihin, yritysmaailmaan kuin kansainvälisiin organisaatioihinkin. Tyypillisesti opiskelijat työskentelevät valmistuttuaan analyytikkoina, tutkijoina, konsultteina ja muissa asiantuntijatehtävissä.

Kenelle?

 • Julkinen ja yksityinen sektori
 • Erikokoiset organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset
 • Yhteistyötä on ollut esim. Tilastokeskuksen ja ministeriöiden kanssa, mutta myös monien konsulttiyritysten kanssa. Suuri osa opiskelijoista työskentelee opintojensa ohessa sekä kesäisin muun muassa pankeissa, vakuutusyhtiöissä ja konsulttitoimistoissa.
   

Miten?

 • Opintoihin kuuluva vapaaehtoinen harjoittelu
 • Projektityö- ja ryhmätyökurssit
   

Tutustu koulutusohjelmaan!

Kuka?
Ohjelmassa on opiskelijoita ympäri maailman.

Ota yhteyttä!

Hannu Vartiainen, director
hannu.vartiainen(at)helsinki.fi, 09-191 28782

 

..............................................................................................................................................

 

Vastauksia Euroopan unionin haastaviin tehtäviin

Master’s Degree in European Studies

Mitä?
European Studies on kaksivuotinen englanninkielinen maisteriohjelma, joka perehdyttää laaja-alaisesti ja monitieteisesti Eurooppa-tutkimukseen.
Ohjelman suorittajilla on laaja-alaista EU:n instituutioiden, politiikan ja historian tuntemusta.He ovat hyvin harjaantuneita projektinhallintaan sekä sujuvaan kirjoittamiseen.

Kenelle?

 • Julkinen ja yksityinen sektori, järjestöt, organisaatiot jne.

Miten?

 • Harjoittelujaksoja opiskelijat ovat aikaisemmin suorittaneet mm. ulkoministeriössä ja Euroopan unionissa.
 • Ohjelmaa koordinoi Eurooppa-tutkimuksen verkosto, joka järjestää kurssia Töihin Euroopan unioniin. Kurssilla esitellään EU-sidonnaisia uramahdollisuuksia niin suoraan EU:n palveluksessa kuin EU-sisältöisissä tehtävissä ministeriöissä ja edunvalvontasektorilla. Yhteistyön puitteissa työnantajilla olisi mahdollista esitellä heille tarjolla olevia EU/Eurooppa-sidonnaisia uramahdolliuuksia.

Kuka?

Ohjelmassa on opiskelijoita lukuisista eri maista, esim. Venäjältä, Kanadasta, Yhdysvalloista, Japanista, Romaniasta, Latviasta, Yhdysvalloista, Etelä-Afrikasta, Virosta ja Espanjasta. Monet ohjelman ulkomaalaisista opiskelijoista puhuvat myös suomea.

Ota yhteyttä!

Ohjelman koordinaattori Leena Malkki, leena.malkki(at)helsinki.fi

Tutustu koulutusohjelmaan!

 

.....................................................................................................................................................

 

Taiteiden ja liiketalouden yhdistämistä tarvitaan yhä enemmän

Master’s Degree in Art Theory, Criticism and Management

Mitä?

Art Theory, Criticism and Management –maisteriohjelma (ATCM) on Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen aineryhmän sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen yhteistyössä järjestämä kaksivuotinen, kansainvälinen koulutusohjelma.

Poikkeuksellista maisteriohjelmassa on taiteiden tutkimuksen ja liiketalouden opetuksen yhdistäminen korkeakoulutasolla samaan ohjelmaan.  Taideteoriaa ja  -kritiikkiä, analyysiä ja tutkimusta tarkastelevaan opetukseen liitetään hallinnon, markkinoinnin ja kulutuksen sekä johtamistaitojen koulutus. Tavoitteena on vastata tämän päivän kulttuurikentän muuttuviin tarpeisiin, kuten taideorganisaatioiden hallinnoinnin haasteisiin.

Kenelle?

 • Julkinen ja yksityinen sektori, järjestöt, organisaatiot, festivaalit, tapahtumat jne.

Miten?

Opiskelijat ovat suorittaneet harjoittelujaksojaan tehden erilaisia projekteja mm. kirjakustannusalalle, museoille ja gallerioille, festivaaleille ja tapahtumille (esim. Baltic Circle Festival, Espoo Cine International Film Festival, Helsingin juhlaviikot, Helsinki International Ballet Competition 2012) sekä taidealan tiedotuskeskuksille ja organisaatioille.

Kuka?

Ohjelmassa on opiskelijoita lukuisista eri maista, esim. Venäjältä, Italiasta, Kanadasta, Koreasta, Bulgariasta, Kiinasta, Saksasta, Ukrainasta, Turkista, USA:sta ja Suomesta.

Ota yhteyttä!

Ohjelman koordinaattori Tiina Erkkilä, tiina.erkkila(at)helsinki.fi, p. 191-23079

Tutustu koulutusohjelmaan!

 

...................................................................................................................................................