Korkeakoulut esittelyssä

Teknologiaosaaminen kukoistaa Oulussa

Oulun korkeakouluissa opiskelee yhteensä yli 800 monipuolisella kulttuuri- ja kieliosaamisella varustettua ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa.

Tutustu tarkemmin Oulun yliopistoon ja sen kansainvälisiin koulutusohjelmiin.
Tutustu tarkemmin Oulun seudun ammattikorkeakouluun ja sen kansainvälisiin koulutusohjelmiin.

 

Yhteistyömahdollisuuksia ja asiantuntemusta kansainvälisille markkinoille

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen suurimpana yliopistona yrityksille ja yhteiskunnalle paljon kansainvälistä asiantuntemusta ja yhteistyömahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin Helsingin yliopistoon ja sen kansainvälisiin koulutusohjelmiin.

 

Lapin alue tarjoaa kansainvälistymisen avaimia

Lapin korkeakouluissa opiskelee n. 400 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa 30 eri maasta.

Tutustu tarkemmin Lapin korkeakouluihin ja niiden kansainvälisiin koulutusohjelmiin.

 

Kansainvälisellä HAAGA-HELIA:lla vahva työelämälähtöisyys

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa kansainvälisiä ja innovatiivisia osaajia yrityselämän tarpeisiin. Vahva työelämälähtöisyytemme konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja opinnäytetöinä yrityksille.

Tutustu tarkemmin HAAGA-HELIA ammattikorkeakouluun ja sen kansainvälisiin koulutusohjelmiin

 

Laurea vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Laurea on uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka toiminnassa työelämäläheisyys on keskeisessä asemassa. Laurealainen toimintamalli Learning by Developing (LbD) nivoo yhteen koulutuksen, aluekehityksen sekä t&k-toiminnan.

Tutustu Laurea-ammattikorkeakouluun ja sen kansainvälisiin koulutusohjelmiin

 

Metropolia Ammattikorkeakoulusta kansainvälisiä suunnannäyttäjiä

Metropoliassa opiskelee 800 kansainvälistä opiskelijaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan aloilla. He antavat työnantajille mahdollisuuden kehittää uusia ratkaisuja ja oivalluksia innovaatioprojektien, opinnäytetöiden sekä harjoittelun kautta.

Tutustu Metropolia Ammattikorkeakouluun ja sen kansainvälisiin koulutusohjelmiin

 

Kansainvälisiä osaajia Aallosta

Aalto-yliopistosta valmistuvat työllistyvät erittäin hyvin erityyppisiin, vaativiin asiantuntijatehtäviin tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden aloille. Yritysyhteistyö on kaikissa korkeakouluissa elinvoimaista.

Tutustu Aalto-yliopistoon ja sen poikkitieteellisiin kansainvälisiin koulutusohjelmiin

 

Hankenista arvostettuja osaajia

Svenska handelshögskolan eli Hanken on yksi Pohjoismaiden vanhimmista kauppakorkeakouluista. KansainvälisestI Hankenilla on johtava asema immateriaalioikeuden, johtamisen, rahoitustieteen ja suhdemarkkinoinnin tutkimusaloilla.

Tutustu Hankeniin ja sen poikkitieteellisiin kansainvälisiin koulutusohjelmiin