Lapin alue tarjoaa kansainvälistymisen avaimia

Lapin korkeakouluissa opiskelee n. 400 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa 30 eri maasta.  Koulutusta on esimerkiksi tekniikan, matkailun, kaupan ja hallinnon, sosiaali- ja terveyspuolen, taiteen ja kulttuurin sekä yhteiskuntatieteiden aloilla.

Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut sekä Lapin yliopisto tarjoavat työnantajille kanavan kansainvälisten opiskelijoiden löytämiseen, etsitpä sitten organisaatioosi harjoittelijaa, opinnäytetyöntekijää tai projektin toteuttajaa.

Lapin korkeakoulut ovat yhdessä ammatillisen toisen asteen kanssa rakentaneet Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin (PKI). MTI:n ytimen muodostavat Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan matkailututkimuksen oppiaine, Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Lapin matkailuopisto. PKI:n keskiössä puolestaan ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin toimiala ja Ammattiopisto Lappian kulttuurialan koulutus. Molemmissa instituuteissa on myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Lapin korkeakouluista löydät mm. seuraavat kansainväliset koulutusohjelmat:

Rovaniemen ammattikorkeakoulu:
Degree Programme in Information Technology -Tietoteknisten haasteiden parissa – kansainvälisesti
Degree Programme in Tourism - Kansainvälisiä osaajia matkailualalle

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu: Kansainvälisiä osaajia yrityksesi liiketoimintaan

Degree Programme in Business Management - koulutusohjelma

Degree Programme in International Business Management-koulutusohjelma
(Master of Business Administration, ylempi amk)

Lapin yliopisto: kansainvälisiä osaajia monilta aloilta
International Programmes and Courses

 

Lue lisää Lapin yliopiston mahdollisuuksista
Lue lisää Rovaniemen ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista
Lue lisää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI)
Pohjoisen kulttuuri-instituutti (PKI)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tietoteknisten haastaiden parissa –kansainvälisesti!

Degree Programme in Information Technology

Mitä?

Tietotekniikan kansainväliset insinöörit toimivat erityisesti ohjelmistoteknisiin ja tietoverkkoihin liittyvissä tehtävissä tarjoten myös laajasti tukea eri alojen tietoteknisiin ongelmiin liittyen. Tietotekniikan kansainväliset osaajat voivat toimia myös itsenäisissä tai osana tiimiä erilaisissa ohjelmistoprojekteissa.

Kenelle? 


Yksityinen ja julkinen sektori, yritysten tietohallinto, eri aloilta tulevat tarpeet tietoteknisiin haasteisiin liittyen (esim. web tekniikat, ylläpito jne.).

Miten? 


Opinnäytetyöt, työharjoittelut, projektityöt

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Tietotekniikka, dpit(at)ramk.fi , 020 798 5339 / Aku Kesti

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kansainvälisiä osaajia matkailualalle

Degree Programme in Tourism

Mitä?


Opiskelijat valmistuvat matkailualan asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Opintoihinsa kuuluvien harjoittelujaksojensa aikana he voivat toimia erilaisissa matkailualan tehtävissä, myös vaativampaa osaamista edellyttävissä. Lisäksi opiskelijamme tekevät projekteja, sekä pienimuotoisia toimeksiantoja ja selvityksiä, mutta myös laajempia tutkimuksia, tapahtuman järjestämisiä jne. Opinnäytetyöt ovat vahvasti kytköksissä elinkeinoelämään ja niissä on ulkopuolinen toimeksiantaja. Niiden puitteissa voidaan tehdä tutkimus- ja kehittämistoimintaa suoraan matkailuelinkeinoon ja alan yrityksiin.  Vieraskielisen matkailun koulutusohjelman opiskelijat toimivat monikulttuurisessa oppimisympäristössä ja heillä on osaamista ja kielitaitoa toimia monenlaisissa tehtävissä. Usein meiltä pyydetään mm. tietyn kielen puhujia erilaisiin tapahtumiin, jolloin kielenosaajat löytyvät läheltä yrityksiä.

Kenelle?


Yksityinen sektori, matkailualan kaikki toimijat pienistä yrityksistä laajempiin toimijoihin, sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Miten?


Opinnäytetyöt, harjoittelujaksot, projektityöt, tutkimus- ja kehittämistehtävät

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Matkailu


Ulla Kangasniemi; ulla.kangasniemi(at)ramk.fi, 020-798 5712
Leila Rautio; leila.rautio(at)ramk.fi, 020-798 5746 (projektit)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kansainvälisiä osaajia yrityksesi liiketoimintaan

Degree Programme in Business Management - koulutusohjelma

Mitä?

Liiketalouden osaajilla on valmiudet toimia liiketalouden ja yritystoiminnan suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kenelle?

Lapin ja Norrbottenin vähittäiskaupan, teollisuuden, palvelualan ja luovien alojen pk-yritykset sekä julkisyhteisöt ja kolmannen sektorin toimijat

Miten? 

Kullakin lukukaudella kv-opiskelijatiimeissä tehdään alueen yritysten kanssa kehitysprojekti 5 – 6 op, jossa yritykseltä saadun toimeksiannon perusteella ideoidaan ja suunnitellaan yrityksen markkinointia, kansainvälistymistä jne. Lisäksi työharjoittelu 30 op ja opinnäytetyö 15 op, joka aina tehdään yrityksen toimeksiannosta.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Sari Hohtari, koulutusohjelmavastaava, sari.hohtari(at)tokem.fi, 050  461 2325

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Degree Programme in International Business Management  (Master of Business Administration, ylempi amk)

Mitä?  


Alemman korkeakoulututkinnon ja vähintään 3 vuoden työkokemuksen omaavat opiskelijat kehittävät valmiuksiaan toimia kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä

Kenelle?

Pääasiassa opiskelijoiden omat työnantajat, jotka voivat käyttää ohjelmaa osana henkilöstön kehittämistä.

Miten? 

Alusta lähtien neuvotellaan oman työnantajan kanssa, miten koulutus ja työpaikan kehittäminen nivotaan yhteen. Koulutuksen aikana jatkuvasti reflektoidaan teoriaa omaan yritykseen ja opinnäytetyö 30 op. on omalle työnantajalle laadittava kehittämistehtävä.  Lisäksi tiimeissä tehdään muiden yritysten toimeksiannosta kansainvälistymiseen ja strategiaa kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Tutustu koulutusohjelmaan!

Ota yhteyttä!

Esa Jauhola, yliopettaja, esa.jauhola(at)tokem.fi, 040 551 5847

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .