Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Tarvitsetko uusia ideoita ja kansainvälistä osaamista yritykseesi tai organisaatioosi? Haetko kasvua liiketoimintaan kansainvälisiltä markkinoilta tai toimiiko yrityksesi ulkomailla? Jos olet mukana kansainvälisissä projekteissa tai aikeissa laajentaa liiketoimintaa tiettyyn maahan, on kyseisen kulttuurin hyvin tuntevasta opiskelijasta suuri hyöty. Tartu kansainvälisten opiskelijoidemme tuomiin mahdollisuuksiin.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskelee yli 200 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa lähes 40 eri maasta kansainvälistä kauppaa, tietotekniikkaa, tietojenkäsittelyä ja tuotantotaloutta.

Oulun seudun ammattikorkeakoulusta löydät muun muassa seuraavat kansainväliset koulutusohjelmat:

Kansainvälistä kauppaa Oulusta käsin
DIB – Degree Programme in International Business (BBA)

Business in IT, IT in Business
BIT - Degree Programme in Business Information Technology (BBA)

Langattomat laitteet ja internetpalvelut
DPI - Degree Programme in Information Technology, Oulu (BEng)

Master-koulutus informaatiotekniikan alalta
MIT - Degree Programme in Information Technology (MEng)

Liiketoimintaosaamista teknologiayrityksissä
DIM – Degree Programme in Industrial Management (MEng)

 

Lue lisää Oulun seudun ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kansainvälistä kauppaa Oulusta käsin

DIB – Degree Programme in International Business (BBA)

Mitä?

Suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat keskittyvät vastaamaan kansainvälistyvien pienten ja keskisuurten yritysten osaamistarpeisiin ja opiskelevat muun muassa kansainvälistä kauppaa (vienti/tuonti), markkinointia, myyntiä, laskentatoimea, tietojenkäsittelyä sekä eri kieliä.

Kenelle?

 • ulkomaan kauppaa (vienti/tuonti) harjoittavat yritykset
 • kansainvälistyvät pk-yritykset
 • matkailuala
 • julkinen, yksityinen ja kolmas sektori

Miten?

 • projektityöt (esimerkiksi erilaiset tutkimukset, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, erilaiset selvitykset ja muut projektiluontoiset tehtävät liittyen esim. yritysten kansainvälistymiseen)
 • pienemmät toimeksiannot, joita voidaan sijoittaa mahdollisuuksien mukaan erilaisille opintojaksoille
 • työharjoittelujaksot
 • opinnäytetyöt
 • kesätyöpaikat, osa-aikatyö

Tutustu koulutusohjelmaan http://www.oamk.fi/english/applicants/guide/idp/ib/

Ota yhteyttä!

Työelämäkoordinaattori Tomi Huhtamäki, tomi.huhtamaki@oamk.fi, 010 272 2249
Yrityspalvelusihteeri Päivikki Kaakinen, paivikki.kaakinen@oamk.fi, 010 272 2339

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Business in IT, IT in Business

BIT - Degree Programme in Business Information Technology (BBA)

Mitä?

Kansainväliset tietojenkäsittelyn ja liiketoiminnan osaajat kykenevät monenlaisiin ICT-alan ja kansainvälistyvän liiketoiminnan tehtäviin.

Kenelle?

 • julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
 • erityisesti kansainvälistymiseen ja kasvuun tähtäävät pk-yritykset

Miten?

 • työelämälähtöiset ICT-projektityöt (Internet-palvelut, digitaalinen media, ohjelmistokehitys, järjestelmäasiantuntemus)
 • työelämälähtöiset liiketoiminnan kansainvälistymiseen liittyvät projektityöt.
 • ammattiharjoittelu
 • opinnäytetyöt

Tutustu koulutusohjelmaan http://www.oamk.fi/english/applicants/guide/idp/bit/

Ota yhteyttä!

Työelämäkoordinaattori Tuula Ijäs, tuula.ijas@oamk.fi, 010 272 2263
Yrityspalvelusihteeri Päivikki Kaakinen, paivikki.kaakinen@oamk.fi, 010 272 2339

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Langattomat laitteet ja internetpalvelut

DPI - Degree Programme in Information Technology, Oulu (BEng)

Mitä?

Internet-palveluiden suunnitteluun erikoistunut insinööri tuntee web-teknologioita ja osaa ohjelmoida palveluja erilaisille laitteille multimediatyökaluja käyttäen. Teknisen osaamisen lisäksi insinöörit hallitsevat projektityöskentelyn menetelmät ja viestintätaidot sekä tuntevat elinkeinoelämän taloudelliset toimintaperiaatteet.

Kenelle?

 • julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
 • eri kokoiset organisaatiot, jotka tarvitsevat mobiiliympäristön monipuolisia osaajia

Miten?

 • projektityöt
 • asiantuntijaryhmät
 • kursseihin liittyvät harjoitustyöt
 • opinnäytetyöt

Tutustu koulutusohjelmaan http://www.oamk.fi/english/applicants/guide/idp/it/

Ota yhteyttä!

Koulutusohjelmavastaava Lea Hannila, lea.hannila@oamk.fi, 010 272 2122

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Master-koulutus informaatiotekniikan alalta

MIT - Degree Programme in Information Technology (MEng)

Mitä?

Degree Programme in Information Technology (MIT) on työssä oleville insinööreille suunnattu koulutus, jonka avulla he voivat tutustua uusiin teknologia-alueisiin, ja samalla saada ylemmän korkeakoulututkinnon. Koulutusohjelma painottuu uusiin ohjelmistoalueen teknologioihin. Ennen koulutukseen tulemista opiskelijoilla tulee olla sopiva alempi korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus.

Kenelle?

 • Koulutusohjelman kanssa voivat tehdä yhteistyötä lähinnä yritykset, joissa ohjelman opiskelijat työskentelevät.

Miten?

 • Yhteistyötä voi tehdä siten, että opiskelija tekee Master-työnsä eli koulutusohjelman opinnäytetyön sen yrityksen tarpeisiin jossa hän työskentelee.

Tutustu koulutusohjelmaan http://www.oamk.fi/english/applicants/masters/?ak_osio=kuvaus&lv=s2011&id=583&kieli=en

Ota yhteyttä!

Koulutusohjelmavastaava Kari Laitinen, kari.laitinen@oamk.fi, 010 272 2641

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Liiketoimintaosaamista teknologiayrityksissä

DIM – Degree Programme in Industrial Management (MEng)

Mitä?

Osallistujat saavat hyvät tiedot ja valmiudet toimia teknologia-alan yrityksissä kokonaisvastuullisissa johtotehtävissä. Useiden vuosien työelämäkokemusta omaavat insinöörit oppivat mitä muuta kuin tekniikan tietoja ja valmiuksia tarvitaan, jotta teknologiseen osaamiseen perustuen saadaan aikaan kannattavaa liiketoimintaa.

Jokainen opiskelija tekee opinnäytetyönä yrityksessä ajankohtaisen kehittämishankkeen. Tämä hyödyttää sekä opiskelijaa että hänen työnantajayritystään. Maisteritason koulutus on tehokasta, koska osallistujat hyödyntävät kouluttajien asiantuntemusta juuri ajankohtaiseen tarpeeseen. Koulutuksen aikana opiskelijat eivät ole poissa työstä, vaan saavat sekä yrityksen että itsensä tarvitsemia käytännön tietoja ja taitoja.

Kenelle?

Koulutus on liikkeenjohdon tasoista ja on hyödynnettävissä sekä pienissä että suurissa yrityksissä. Kaikki tahot, joiden täytyy ymmärtää yritystoimintaa, voivat hyötyä koulutuksesta. Ulkomailta tulevat osallistujat voivat tehdä suomalaisille yrityksille kehittämishankkeita ja heidän oman kulttuuritaustansa ja hyvän kielitaitonsa ansiosta on mahdollista paneutua ulkomaille suuntautuvaan toimintaan.

Miten?

Yritykset ja muut työnantajat voivat teettää jonkin ajankohtaisen kehittämishankkeen koulutukseen liittyen. Asiantuntevat kouluttajat ovat käytettävissä opetuksen ja opinnäytetöiden yhteydessä.

Ota yhteyttä!

Koulutusohjelmavastaava Hannu Päätalo, hannu.paatalo@oamk.fi, 050 331 6025

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .