Rekrytoinnin ABC

Oletko kiinnostunut kansainvälisen opiskelijan palkkaamisesta? 
Haluatko lisätietoa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiprosessista?

"If you want to think outside the box - do not hire only from inside the box"
- John Simon. Kone Oyj

think out of the box

Suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevan kansainvälisen opiskelijan palkkaaminen ei ole vaikeaa. Täältä löydät tietoa lupa-asioista ja tietoa siitä, miten organisaatiosi voi paremmin onnistua kansainvälisen opiskelijan rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä. Lopultahan onnistunut rekrytointi hyödyttää organisaatiotasi ja hyvä rekrytointiprosessi ja perehdyttäminen tukevat uuden työntekijän onnistumista uudessa työssä.

Miksi kansainvälinen työyhteisö kannattaa?

  • Eri kulttuurien ymmärtäminen on liiketoiminnan kannalta tärkeää. Kulttuuriset tiedot ja taidot johtavat parempaan yrityskuvaan ja pysyvämpiin verkostosuhteisiin.
  • Uusien kansainvälisten markkinoiden saavuttaminen on helpompaa, jos työntekijällä on kyseisen maan kieli- ja kulttuurituntemusta.
  • Pienyritysten aktiivinen kansainvälistyminen kasvattaa yrityksen liikevaihtoa. Kansainväliseen vientiin ja tuontiin satsaavien yritysten henkilöstömäärä kasvoi vuosina 2007 - 2008 10 %:a, kun muilla aloilla henkilöstönkasvu oli ainoastaan 3 %:a.
  • Innovatiivisuus ja kansainvälisyys liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kansainvälisesti aktiivisista yrityksistä 26 %:a tuotti omalle alalle täysin uusia palveluita, kun muilla yrityksillä sama luku oli 8 %:a.

Miksi kannattaa palkata kansainvälinen opiskelija?

  • Opiskelijat ovat motivoituneita jäämään Suomeen ja antamaan oman panoksensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Erilaisuus antaa uusia näkökulmia ja lisää luovuutta.
  • Opiskelijoilla on uutta korkeakouluista hankittua tietoa. Tämä takaa yrityksellesi mahdollisuuden pysyä kilpailukykyisenä.
  • Kansainvälisellä opiskelijalla on usein valmiina kontakteja kotimaassa ja uusien markkinoiden saavuttaminen on helpompaa. Korkeakouluyhteistyö ja kansainväliset opiskelijat ovat riskitön tapa edistää kansainvälistymistä. Lähde rohkeasti tunnustelemaan yrityksesi mahdollisuuksia.
  • Vuosittain yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuu noin 2000 opiskelijaa eri aloilta; tekniikan, kaupan ja yhteiskuntatieteiden alalta. Hyödynnä heidän osaamisensa jo opintojen aikana.

Ole osa menestystarinoita – katso, miten muut yritykset ovat saavuttaneet kansainvälisten opiskelijoiden avulla.

Lähteet:

Internationalisation of Eurpean SMEs, European Comission: Enterprise and Industry, 2010.

Kulttuuriosaaminen. Tietotalouden taitolaji. Toimittaneet Liisa Uusitalo & Maria Joutsenvirta.2009

Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta 2011