Palkkaaminen

Kansainväliset opiskelijat

EU:n, Pohjoismaiden, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset

Suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoaan suorittavat opiskelijat rekisteröityvät saapuessaan maahan asuinkuntansa poliisille, Helsingissä ulkomaalaispoliisille, kun he aloittavat opintonsa.

Rekisteröityminen vaaditaan oleskeluoikeuden saamiseksi, jos maassa oleskeluaika on pidempi kuin kolme kuukautta (3 kk).Oleskeluoikeuden saaneet opiskelijat rinnastetaan työnhaussa suomalaistaustaisiin opiskelijoihin. Heidän viikkotyömäärässä ei ole rajoituksia, kuten ei suomalaisenkaan opiskelijan.
Pohjoismaiden kansalaiset rekisteröityvät Suomessa asuinkuntansa maistraatissa pohjoismaisella muuttokirjalla. Rekisteröinnistä saa todistuksen.

Opintojen päätyttyä he siirtyvät työmarkkinoille kuten suomalaiset opiskelijat.

 

Muut kuin EU:n, Pohjoismaiden, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset

Suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoaan suorittavat opiskelijat, jotka tulevat muualta kuin EU:n, Pohjoismaiden, Liechtensteinin ja Sveitsin alueelta hakevat maahan saapuessaan oleskelulupaa oleskelulupahakemus opiskelun perusteella.

Tilapäisellä oleskeluluvalla opiskelija voi tehdä myös opintoihin kuulumattomia töitä opintojen ohessa 25 tuntia viikossa läpi vuoden. Korkeakoulujen lomien aikana opiskelija voi tehdä töitä täysipäiväisesti kuten suomalaiset opiskelijat.

Opintoihin kuuluvat suoritukset ovat myös työaikarajoituksen ulkopuolella.

Valmistumisvaiheessa olevan tai vastavalmistuneen kansainvälisen opiskelijan palkkaaminen

Muut kuin EU:n, Pohjoismaiden, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset

Opiskelijan tilapäinen oleskelulupa on voimassa opintojen päättymiseen saakka. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea valmistumisen jälkeen työnhakulupaa Suomessa, jonka kesto on kuusi kuukautta (6 kk).

Opiskelija/vastavalmistunut voi aloittaa työt välittömästi tilapäisellä oleskeluluvalla (B) tai työnhakuluvalla. Vastaanotettavan työn ei tarvitse vastata opintoja.

Työsopimuksen voi tehdä, vaikka henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Henkilötunnuksen saa maistraatista työsopimusta vastaan.

Saatavuusharkintamenettelyä ei tarvita, vaan rekrytointi voidaan tehdä kuten suomalaistaustaisen henkilön rekrytointi.

Uusi työntekijä hakee työsopimuksen pohjalta jatkuvaa oleskelulupaa oleskelulupahakemus työnteon perusteella, jonka kesto on yhtä pitkä kuin työsopimuksen.

Toimeentuloedellytyksen on täytyttävä eli jatkuvan oleskeluluvan hakijan on pystyttävä todistamaan saavansa vähintään yhdeksänsadan euron tulot kuukaudessa.