Tukea työnantajille

Palveluita

In to Finland – Kelan ja Verohallinnon palvelupiste 


Palveluita verkossa

Rekrytointi ja organisaation kansainvälistyminen:
Kattava infopaketti (Road Map) akateemisten maahanmuuttajien rekrytointiin Kanadalaisesta näkökulmasta. Sivuilta löytyy eläviä esimerkkejä käytännön haastattelutilanteista ja koulutusmateriaalia tukemaan organisaatiosi kansainvälistymistä. Supporting the recruitment, retention and promotion of skilled immigrants | A Maytree idea


Avaimet on tarkoitettu monimuotoisessa työyhteisössä toimivan esimiehen avuksi. Se on korttisarja, joka sisältää menetelmiä, vinkkejä, pohdittavia teemoja ja esimerkkejä toimivista käytännöistä. Kortit on jäsennelty teemoittain. Teemoja ovat rekrytointi, perehdytys, työyhteisö ja pelisäännöt, arvot ja asenteet, vuorovaikutus, osaamisen kehittäminen ja työyhteisöstä lähteminen. Avaimet on kehitetty Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön/Mukaan -hankkeessa.
Avaimet

Perehdyttäminen suomalaiseen työkulttuuriin ja lainsäädäntöön
Työelämäsertifikaatti

Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta löytyvät työsopimuslomakkeita eri kielillä.
Työsopimukset

Kirjallisuutta

Kirjasarja monikulttuurisen työyhteisön kehittämisestä, joka sisältää kolme ladattavaa opasta:

Näkökulmia monikulttuuriseen esimiestyöhon ja henkilöstöjohtamiseen (toim. Tea Seppälä)


Maahanmuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä (toim. Imre Bartis)

Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen (toim. Tea Seppälä & Nanna Wilhelmsson)


WorkPlace Pirkanmaan tilaama opinnäytetyö/TAMK:
Lahtinen, Anni: Kulttuurien kohtaaminen työelämässä - Eri kulttuureista tulevien työhön perehdyttäminen (2011)Kohonen Tenho (toim.) 2010: Opiskelijat yritysten kansainvälistymisen edistäjinä. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiltaInternationalisation of European SME's

 JOHDA MONIMUOTOISUUTTA - Investoi tulevaisuuteen