Rekrytointikanavia

Paras tapa löytää organisaatiosi tarvitsemaa osaamista on suora yhteydenotto korkeakoulujen koulutusohjelmiin. Opetushenkilökunta tuntee opiskelijat ja yhteistyömahdollisuudet.

”Korkeakouluilla on vahva motivaatio päästä yhteistyöhön yritysten kanssa. Selkeä päämäärä on luoda kontakteja yritysten ja organisaatioiden kanssa ja tätä kautta saada autenttisia projekteja.”
- Jouni Takala, lehtori ja harjoittelukoordinaattori, Laurea

rekrytointi

Ura- ja rekrytointipalvelut opastavat oikealle polulle

Yliopistoissa ja useimmissa ammattikorkeakouluissa sinua palvelee ura- ja rekrytointipalvelut. Yksikön nimi vaihtelee korkeakouluittain. Yksikkö toimii työnantajien ja opiskelijoiden tai jo valmistuneiden osaajien linkkinä. Yhteistyötaho ammattikorkeakoulujen puolella voi olla myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa kehittävä yksikkö.

Korkeakoulujen verkkopalvelujen kautta voit ilmoittaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille tarkoitettuja harjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita tai kesä-, osa-aika- tai vakituisia työpaikkoja

Korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen yhteystiedot, sosiaalisen median rekrytointikanavat ja muita rekrytointikanavia löydät korkeakouluosaajat.fi -verkkopalvelusta. Se kokoaa työnantajille tietopankin korkeakoulujen tarjonnasta ja yhteystiedoista.

TalentMatch on uusi kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtauspaikka

TalentMatch on sosiaalinen uraverkko, missä ammattilaisten kokemus ja osaaminen yhdistetään yritysten avoimiksi ilmoittamiin työpaikkoihin. Verkkotyökalun lisäksi kansainväliset osaajat ja heitä tarvitsevat yritykset voivat kohdata Talent Talks -matchmaking tapahtumissa. Palvelu profiloituu tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen sekä osaajien kohtaamispaikaksi ja sen kautta voi myös luoda yhteyden kansainvälisissä rekrytoinneissa tarvittavien lisäpalveluiden tarjoajiin. TalentMatch -palvelun toteuttavat Technopolis Oyj ja Otaniemi Marketing Oy.

Kevään 2012 pilottivaiheen aikana yritykset voivat käyttää palvelua maksutta

Palvelun toteuttavat Technopolis Oyj ja Otaniemi Marketing Oy.

TalentMatch