Kansainvälinen henkilöstö avaa ovet maailmalle

Viope Solutions Oy:
Mika Lackman ja Kwame Afreh

Laurea-ammattikorkeakoulu:
Jouni Takala

Lue lisää ja katso video

Poikkea polulta

Yhteistyöllä onnistuneita rekrytointeja ja potkua liiketoimintaan

Talouselämän kansainvälistyminen asettaa haasteita suomalaiselle elinkeinoelämälle. Korkeakoulut vastaavat haasteisiin kouluttamalla työelämään asiantuntijoita, jotka hallitsevat erikoisalansa lisäksi kansainvälisen työympäristön vaatimat taidot.

”Viopen kehittäminen perustuu verkostomalliin, jossa on mukana tiiviitä strategisia yhteistyökumppaneita, kuten merkittäviä suomalaisia korkeakouluja.”
- Mika Lackman, Viope Solutions Oy

strategy

Korkeakouluyhteistyö tarjoaa organisaatiolle vaivattoman rekrytointiväylän ja mahdollisuuden saada organisaatioon sekä tuoretta näkemystä että uusia kansainvälisiä kontakteja. Yhteistyön tavoitteena on aito kumppanuus, jonka avulla työnantajat voivat parantaa rekrytointien onnistumista ja kehittää liiketoimintaa.

Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa voi tehdä eri muodoissa. Valitse organisaatiollesi sopivin vaihtoehto:

Projektiyhteistyö

Projektiyhteistyö on mahdollista niin pienille kuin suurille yrityksille. Se voi olla kertaluonteista tai jatkuvaa. Pienikin projekti, esimerkiksi opiskelijan tekemä selvitystyö, voi olla sysäys uusille laajemmille projekteille aina tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön saakka.
Tutustu tarkemmin projektiyhteistyöhön.

Harjoittelu

Työnantajille harjoittelu tarjoaa riskittömän väylän tutustua kansainvälisiin osaajiin, jotka pääsevät harjoittelun kautta soveltamaan koulutuksessa opittua tietoa käytäntöön.
Tutustu harjoittelun mahdollisuuksiin.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö sopii esimerkiksi tuotekehitykseen sekä käytännön toimintamallien ja työyhteisön kehittämiseen. Kansainvälinen opinnäytetyö voi antaa yritykselle konkreettisen sysäyksen polulla kohti kansainvälistymistä.
Tutustu opinnäytetöiden vaihtoehtoihin.

Muut yhteistyömuodot

Opiskelijoiden tavoittamiseen ja korkeakouluyhteistyöhön on monia muitakin tapoja, kuten esimerkiksi mentorointi, työpaikkavierailut tai tutkimus- ja innovaatioyhteistyö.
Tutustu muihin yhteistyömuotoihin.