Toimintatapojen muutos siivittää kasvuun ulkomailla

Management Events, HR-koordinaattori
Siria Ahlholm ja avainasiakaspäällikkö Manuela Ludewig

Lue lisää ja katso video

Poikkea polulta

Harjoittelu

Ensimmäisen harjoittelijan palkkaaminen voi johtaa jopa täysin odottamattomiin tuloksiin. Työnantajille harjoittelu tarjoaa riskittömän väylän tutustua kansainvälisiin osaajiin, jotka pääsevät harjoittelun kautta soveltamaan koulutuksessa opittua tietoa käytäntöön.

”Alkuun pääsee helposti: kokeeksi voi rekrytoida vaikka yhden harjoittelijan, ja kun homma toimii, voi asiaa viedä eteenpäin. Haastan yrityksiä kokeilemaan asiaa ja näkemään, kuinka loistavia kansainvälisiä osaajia meillä on täällä Suomessa. Suomi kansainvälistyy yksilö ja yritys kerrallaan.”
- Siria Ahlholm,  HR-koordinaattori, Management Events

 

Työyhteisöön kannattaa ottaa harjoittelija, koska

  • harjoittelijoilla on uusia ja ennakkoluulottomia ajatuksia omalta alaltaan
  • harjoittelijat tuovat työpaikalle uutta osaamista ja tietoa uusista välineistä ja menetelmistä
  • kansainvälisten opiskelijoiden kielitaito, erilaisten kulttuurien tuntemus sekä potentiaalisten markkina-alueiden ja asiakassegmenttien tunnistaminen avaavat mahdollisuuksia työnantajalle
  • työnantaja voi harjoittelun aikana tutustua harjoittelijan osaamiseen ja perehdyttää mahdollisen uuden työntekijän työyhteisöön

Ammattikorkeakouluissa opiskelijoilla saattaa olla useampia harjoittelujaksoja, ja niiden yhteiskesto on viisi kuukautta. Yliopistoissa harjoittelu sijoittuu kaksivuotisen maisteriohjelman puoliväliin ja usein kesäaikaan. Harjoittelu on usein silta opinnäytetyöhön. Harjoittelun aikana kannattaakin pohtia, löytyisikö työlle aihetta, joka olisi kummallekin osapuolelle antoisa.

Harjoittelijan rekrytointi

Suomessa tutkintoa opiskelevan kansainvälisen opiskelijan opintoihin kuuluva harjoittelu noudattaa täysin samoja käytänteitä kuin suomalaistaustaisen tutkinto-opiskelijan harjoittelu. Kaikkien harjoittelujaksojen alkaessa työnantaja, opiskelija ja korkeakoulu solmivat kirjallisen harjoittelusopimuksen. Palkallinen harjoittelu motivoi kumpaakin osapuolta.

Erityistä kieli- ja kulttuuriosaamista vaativissa rekrytoinneissa kannattaa olla yhteydessä suoraan korkeakouluihin. Opettajat tuntevat opiskelijat ja voivat suositella sopivaa henkilöä. Koulutusohjelma- ja harjoitteluvastaavat puolestaan osaavat neuvoa, miten juuri heidän korkeakoulussaan ja koulutusohjelmassaan harjoittelusopimus solmitaan ja harjoittelujakso käynnistetään.

Lisä- ja yhteystietoja löydät Korkeakouluosaajat.fi -palvelusta. 

Käytännön ABC: Miten rekrytoin harjoittelijan
Kansainvälisen tutkinto-opiskelijan palkkaaminen