Yrityskulttuurin rakennus – kansainvälistymisen ensi askeleet

Ennen kuin yrityksen toimintaa voi laajentaa kansainväliseksi, on syytä ottaa huomioon muutamia asioita omassa yrityskulttuurissa. Yrityksen tulisikin luoda vahva perusta omaan maahan, jonka jälkeen sitä voidaan pitää myös perustana uusissa maissa.

Jotta tämä on mahdollista, tulisi yrityksellä itsellään ja sen avainhenkilöillä olla mahdollisimman hyvä ymmärrys yrityksensä kulttuurista, sen vahvuuksista, kehittämistarpeista (esimerkiksi virallisen tahtotilan suhde koettuun todellisuuteen) sekä kulttuurisidonnaisuudesta (kytkökset suomalaiseen kulttuuriin, yhteneväisyydet, yhteensopivuudet ja eroavaisuudet kyseisen maan työ- ja johtamiskulttuurin kanssa.)

Näin yrityksellä on mahdollisuus panostaa tietoisesti arvokkaiksi koettujen yrityskulttuurielementtien kylvämiseen ja vaalimiseen uudessa toimintaympäristössä esimerkiksi koulutuksen avulla. Lisäksi yrityksellä olisi mahdollisuus täydentää tai muokata toimintakulttuuriaan paikalliseen kulttuuriin entistä paremmin toimivaksi.

Seuraavat toimenpiteet kannattaa muistaa ennen kansainvälistymistä muille markkinoille:

  • Tarpeen identifiointi : tietoiseksi tämänhetkisestä yrityskulttuurista
  • Vuorovaikutus-koulutus tukemaan työyhteisön ongelmaratkaisua ja ehkäisyä
  • Henkilökohtaisen työkulttuurin kartoitustyökalun luominen helpottamaan tehtävänkuvauksien  ja positioiden määrittelyssä
  • Kansainvälistymisen tullessa ajankohtaiseksi: yrityskulttuurin analyysi suhteessa paikalliseen kulttuuriin yhdessä kohdemaan työkulttuurin asiantuntijoiden, sekä suomalaisten ja paikallisten toimijoiden kanssa ”uutta” toimintakulttuuria yhdessä työstäen.