Muut yhteistyömuodot

Opiskelijoiden tavoittamiseen ja korkeakouluyhteistyöhön on monia muitakin tapoja, kuten esimerkiksi mentorointi, työpaikkavierailut tai tutkimus- ja innovaatioyhteistyö.

”Opiskelijat saavat informaatiohaastatteluista paljon arvokasta kokemusperäistä tietoa työelämästä ja eri uravaihtoehdoista. Tiedän myös useita tapauksia, jossa haastattelu on poikinut opiskelijalle harjoittelupaikan tai työmahdollisuuden. Sekä opiskelijat että haastateltavat antavat hyvää palautetta informaatiohaastatteluista."
- Eric Carver, suunnittelija, Helsingin yliopiston urapalvelut

Kansainvälisille opiskelijoille verkostojen ja kontaktien saaminen suomalaiseen työelämään on erittäin tärkeää. Myös yritys saa hienon mahdollisuuden tutustua uuteen kieleen ja kulttuuriin sekä luoda arvokkaita verkostoja korkeakouluihin.

Mentorina saat tuoreita näkökulmia työelämään

Mentorointi on toimiva ja testattu menetelmä, jota on jo pitkään käytetty työelämässä muun muassa hiljaisen tiedon siirtämiseen ja etenkin johtajien ja asiantuntijoiden oppimisen nopeuttamiseen ja urakehityksen tukemiseen.

Tutustu mentorointiin

Avaa ovi organisaatioosi ja jaa kokemustasi

Työnseuranta on lyhytkestoista eikä vie organisaatiolta paljon aikaa, mutta opiskelijalle se voi arvokas ensimmäisen kosketus suomalaiseen työelämään. Työnantajaorganisaatiolle työnseuranta antaa mahdollisuuden tutustua alueensa tuleviin kansainvälisiin osaajiin ja tutustua mahdollisiin kausityöntekijöihin sekä pohtia omia kokemuksiaan ja työpaikan käytäntöjä.
Tutustu työnseurantaan ja työnantajahaastatteluun.

Työpaikkavierailut ja työelämätietouden välittäminen opiskelijoille

Korkeakoulujen opiskelijajärjestöt järjestävät yritysvierailuja ja työelämätilaisuuksia, joihin he kutsuvat mielellään työnantajia esittelemään työmahdollisuuksia. Englanninkielisellä alustuksella varmistaa, että myös kansainväliset opiskelijat voivat osallistua. Työelämän asiantuntijat voivat myös osallistua opetukseen asiantuntijaluentojen muodossa.
Tutustu työpaikkavierailuihin ja asiantuntijaluentoihin.

Innovaatio-, kehitys ja tutkimusyhteistyö

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät innovaatio-, kehitys ja tutkimusyhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Mahdollisia yhteistyömuotoja ovat tilaustutkimus, yhteistutkimushankkeet ja erilaiset kehittämisprojektit.
Tutustu innovaatio-, kehitys ja tutkimusyhteistyöhön.